Menu

None

Werk in uitvoering Verzameld werk J.H. Gunning Jr

Werk in uitvoering Verzameld werk J.H. Gunning Jr
23 juni 2011: In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de afwerking van deel 1 van het Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. Dr. Albert de Lange heeft de inleidende teksten twee keer gecontroleerd en veel waardevolle suggesties gedaan. Met de inleidingen krijgt de lezer een goed overzicht van Gunnings theologische ontwikkeling. Er is veel werk aan, maar het is lonend.
De voorbereiding van deel 2 is nu goed op gang. De tekst is wat betreft spelling aangepast en de annotatie vordert gestaag. Veel tijd is besteed aan het zoeken naar citaten, die uit De Heraut van A. Kuyper afkomstig zijn. Vooral in de eerste teksten uit deel 2 vind je teksten die met Kuyper in verband staan, zoals Onze schuld tegenover de gereformeerden uit 1887. Gunning schrijft in deze periode de naam gereformeerden steeds tussen haakjes, omdat hij weigert te aanvaarden dat alleen Kuyper en diens volgelingen het recht zouden hebben zich gereformeerd te noemen.
Bij de rubriek medewerking gevraagd, onder de tab algemeen, is een lijst te vinden met vragen over bronnen, die tot nu toe niet gevonden zijn. Wie kan helpen?
Recensie
Over het boekje Goed van God denken is een korte recensie verschenen van ds. Jenno Sijtsma:
NBD|Biblion recensie
De auteur (1829-1905) was hervormd predikant en theoloog en een van de ‘vaders’ van de ethische theologie. In dit boek is een keuze gemaakt uit zijn bijdragen voor het jaarboekje ‘Magdalena’, dat in een oplage van ongeveer vijfhonderd exemplaren verscheen van 1853 tot 1890. Hij schreef onder meer over onderwerpen als de vergeving der zonden ook zonder Middelaar?, de Voorbede, zelfverloochening en taalbederf door de kerkelijke strijd. De irenische theoloog ging anoniem op voorbeeldige wijze in op de strijd die door Abraham Kuyper tegen zijn visie werd gevoerd. Het boekje met kernachtige uitspraken als ‘In de voorbede kan een mens met God meeregeren’ en ‘Wij ontdekken het plan Gods niet door nadenken, maar door Openbaring’ bewijst de actualiteit van zijn denken en geeft tevens een goede indruk van de voorgenomen heruitgave van zijn werk door de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. De teksten zijn voorzien van voetnoten. Met een literatuuroverzicht en informatie over de Stichting.
Portret W.J. Gunning
Bij de link naar de lezing van prof. dr. J.W. Gunning is een bericht van hem binnengekomen over de afbeelding van Gunnings oudste broer, de scheikundehoogleraar W.J. Gunning. J.W. Gunning schrijft dat hij in zijn lezing verwees naar een portret in de Senaatszaal van de UvA, maar in plaats van dat schilderij werd een foto getoond bij de lezing. Het bedoelde portret voegen we hierbij.

W.J. Gunning

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden