Menu

None

10 dingen die iedereen zou moeten weten over de Bijbel

Hebreeuwse tekst die wordt uitvergroot met een loep

De Bijbel: we hebben het er vaak over, maar wat weten we er nu eigenlijk over? Wij vonden 10 leuke feitjes over de Bijbel. Hoeveel kent u ervan?

1. De Bijbel is geschreven in drie talen

Die talen zijn Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, de taal die de oorspronkelijke lezers van de Bijbel spraken. Een paar stukjes van het Oude Testament zijn geschreven in het Aramees (Ezra en Daniel). Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, de taal die toen het meest gesproken werd. De Bijbel is vertaald in vele talen. In Nederland zelf zijn er momenteel verschillende vertalingen in gebruik.

2. De Bijbel is ongeveer 611000 woorden lang

Een ander feitje over de Bijbel is dat de Bijbel de Bijbel ongeveer 611000 woorden telt in de originele talen. Dat aantal woorden is anders dan dat van jouw Bijbel om een paar redenen:

  • Wanneer de Bijbel wordt vertaald van de originele taal naar het Nederlands, hebben de vertalers meer woorden nodig om hetzelfde punt te maken als de auteur deed.
  • Verschillende vertalingen gebruiken andere woorden, wat resulteert in een variatie in het aantal woorden.

Maar dan nog, het is interessant om te bedenken dat de Bijbel meer woorden telt dan Moby Dick, het is ongeveer even dik als de hele Harry Potterreeks.

3. Het langste boek van de Bijbel is Jeremia

Deze profeet had veel te zeggen. Hij schreef in het twintigste hoofdstuk van zijn boek: ‘Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er een vuur op, dan brandt het in mijn gebeende. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet.’ (Jeremia 20:9, NBV) Toegegeven, Jeremia is het langste boek gebaseerd op wat we tot nu toe hebben gezien van de boeken in de Bijbel. Als we het zouden doen op de old school manier, zou het tweedelige boek Koningen het langste boek zijn. En als we het op de  echt old school manier zouden doen, zou het vijfdelige boek Torah (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) de rest van de boeken dwergen doen lijken. Dit megalange boek alleen al is een vijfde van de Bijbel!

4. De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs

Wist je dat de boeken van de Bijbel zijn toegeschreven aan helden van het joodse en christelijke geloof? Mozes kreeg de credits voor de eerste vijf boeken van de Bijbel, de meeste van de profeten kregen de credits voor de boeken die naar ze genoemd zijn, etc. Maar de realiteit is een beetje complexer dan dat. Mozes heeft waarschijnlijk niet elk woord van Genesis tot en met Deuteronomium geschreven – hij stierf zelfs voordat sommige van de gebeurtenissen plaatsvonden! Ook is er een grote kans dat Jona niet Jona schreef, en Jesaja had waarschijnlijk wat hulp over de eeuwen heen, en ga zo maar door. En, er zijn boeken waarvan we de auteurs niet eens weten.

5. De Bijbel is geschreven door mensen van verschillende achtergronden

Delen van de Bijbel zijn geschreven door koningen. De helft van de Psalmen, een groot deel van Spreuken en Prediker lijken namelijk geschreven te zijn door royalty Maar de meest andere delen van de Bijbel zijn geschreven door boeren, vissers, een tentenmaker, dakloze profeten, een dokter, een professioneel schrijver, beroepsmuzikanten, voorgangers, etc.

6. De volgorde van de boeken van het Oude Testament is anders in het Jodendom

Nog een weetje over de Nederlandse Bijbel is dat de boeken van de Bijbel losjes zijn gegroepeerd op het type literatuur. In het Oude Testament heb je eerst de rechtsboeken, daarna tien boeken over de Israëlische historie in het beloofde land, tien boeken van wijsheid en poëzie en tien boeken door de profeten.

Maar het Oude Testament is niet in elke versie op deze volgorde.In het Oude Testament van het Jodendom (TeNaCh) bijvoorbeeld komen de boeken met de wetten eerst (de Torah), gevolgd door de vroege en late profeten (een mengelmoesje van de profeten en historie), gevolgd door ‘de geschriften’ (een mengelmoes van poëzie, historie en profetische boeken). In deze volgorde is het laatste boek Kronieken en niet Maleachi.

7. Sommige van de Bijbelboeken zijn gesplitst nadat ze waren geschreven

In weetje 3 is gezegd dat als de boeken 1 en 2 Koningen waren gecombineerd, ze het langste boek van de Bijbel zouden zijn. 1 en 2 Koningen is ooit geschreven als één boek. Hetzelfde geldt voor 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Kronieken. Waarom zijn deze boeken dan gesplitst? Omdat men in de oude dagen niet massieve volumes konden printen van elk boek van de Bijbel. Het was moeilijk om de erg lange werken in één rol te passen – en zelfs als de rol groot genoeg was voor al de inhoud, zou het te zwaar zijn. Dus splitsten ze sommige van de lange boeken in tweeën. Het boek 2 Samuel is eigenlijk eerder het boek Samuel deel 2.

8. Het auteurschap van Hebreeën is eeuwenlang anoniem gebleven

Verschillende boeken van het Oude Testament zijn geschreven door mensen die geen naam hebben gekregen. De traditie identificeert de auteurs van Jozua tot en met Koningen, Esther en Job niet. Veel van de boeken waar een naam onder staat van een auteur zijn waarschijnlijk opgeschreven en veranderd door andere mensen. Bijvoorbeeld, terwijl Jona de vermelde  auteur is van Jona, is er een grote kans dat er een latere schrijver deze satire schreef over de God vol compassie, de profeet vol rebellie en de mensen met berouw. De kerk is (ruw gezegd) consistent met de gesigneerde auteurs (of op zijn minst de namen van de auteurs) van de boeken van het Oude Testament. Zelfs werken die technisch anoniem zijn, zoals de Evangeliën, zijn zo belangrijk dat de vroege kerkleiders consequent het auteurschap toewezen aan dezelfde traditionele persoon of kleine groep van kandidaten.

Maar het boek Hebreeën is een opvallende uitzondering. Het auteurschap van dit boek is eeuwenlang een debat geweest. Augustinus zwoor dat Paulus het schreef. Luther was ervan overtuigd dat het de welsprekende Apollos was. Tertulian schreef het werk toe aan Barnabas. Maar we weten het gewoon niet.Wel lijkt er altijd een grote groep christenen te zijn geweest die getwijfeld heeft of Simon Petrus 2 Petrus heeft geschreven. Maar pseudoniemenleer is weer iets heel anders.

9. Het woord ‘Drie-eenheid’ wordt niet genoemd in de Bijbel

De meeste christenen geloven dat God in essentie bestaat uit drie personen: De Vader, de Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest. Daarnaast wordt geloofd dat ze alle drie gerefereerd zijn als eenheid in de Heilige Schrift – ze staan 20 keer alle drie genoemd in hetzelfde vers. Maar degene die het woord ‘Drie-eenheid’ zoekt, zal het in de Bijbel niet vinden.

10. De Bijbel is geschreven op drie continenten

Het meeste is geschreven in hetgeen wat nu Israël is (Azië). Maar sommige passages van Jeremia zijn geschreven in Egypte (Africa) en verschillende Nieuw Testamentische boeken zijn geschreven in steden in Europa.

En dan nog een extra feitje over de Bijbel: het boek Jakobus is het bazigste boek van de Bijbel.

Als men een lijst van woorden zou maken in elk boek van de Bijbel en dan een lijst van commando’s in hetzelfde boek, zou het boek met de hoogste concentratie commandowoorden het boek Jakobus zijn.

Wil je meer lezen over de Bijbel? Kijk dan hier:

Meer ontdekken over de Bijbel:

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken