Menu

None

7 lessen van Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands

Samuel Lee is de Theoloog des Vaderlands. Niet dat hij zoveel heeft met het woord Vaderland, schrijft Miranda Klaver in haar inleiding bij Lee’s boek Verlangen naar een nieuw christendom. Hij noemt zich liever theoloog “van de straat”. Hij is een theoloog die dicht bij mensen staat. Wij selecteerden zeven lessen uit zijn boek.

1. Als je het niet voelt, betekent het niet dat je het niet gelooft.

De emotionaliteit groeit in de kerk, schrijft Samuel Lee. Mensen gaan ervan uit dat men de Heilige Geest moet voelen. Soms kunt u zich zelfs schuldig gaan voelen als anderen om u heen u vragen: “Voelde u de muziek vandaag?” Juist studie van de Bijbel is erg belangrijk.

2. Overdrijf niet.

In sommige kerken en bedieningen is het verschijnsel van de overdrijving in opkomst. Ze overdrijven over de aantallen die in de kerk komen, bijvoorbeeld. Maar liegen of vals getuigenis afleggen wordt afgekeurd door de Tien Geboden, dus dat zouden we niet moeten doen. Vaak gebeurt het toch om indruk te willen maken. Men wil met elkaar concurreren. Toch gaat het niet om de aantallen, maar om de aanwezigen, ongeacht hun aantal. Ieder mens is door God gezien en geliefd.

3. Probeer geen indruk te maken met spiritualiteit en spookachtige verhalen en laat je er niet door van de wijs brengen.

We moeten oppassen dat we niet schijnheilig worden met onze verhalen over spiritualiteit, spookachtige gebeurtenissen en onze religiositeit. Vaak zijn de verhalen en de gebaren groots, maar verwaarlozen we de dingen waar het echt om gaat: God en onze naasten.

4. Het draait niet om prestatie

Samuel Lee, ziet dat het in de huidige samenleving allemaal gaat om het maximaal presteren. De wereld is een competitieve wereld geworden. Hoewel competitie tot verbetering kan leiden, kan het verlangen naar succes ook een obsessie worden.
Het grappige is dat in de seculiere samenleving mensen ook niet zitten te wachten op evangelisatieflyers, traktaten en kerkbulletins. Ze willen christenen zien als gewone mensen die betrokken zijn op de medemens. En mens, dat zijn we toch in de eerste plaats. Zo heeft God ons gemaakt.

5. Vraagt u om een wonder? Laat het niet om uzelf draaien maar om God.

Dat is de vijfde les van Samuel Lee. Het valt op dat het bij mensen op de christelijke tv steeds vaker gaat om rijk worden, zegen ontvangen, een groter huis krijgen en dat soort dingen. Het draait allemaal om het ik, en het zijn puur egoïstische verlangens. Niet dat Samuel tegen dat soort gebeden is, want diegenen hebben deze dingen vast nodig. Maar hij vindt dat we wonderen wel in het juiste perspectief moeten plaatsen. Het moet gaan om Gods glorie, liefde en zorg voor de mensheid en schepping. Wonderen helpen ons om Zijn liefde te tonen en anderen dichter bij Zijn hart te brengen.

6. Zet niemand op een troon dan Jezus.

Sommige mensen hebben de neiging om vandaag de dag bijvoorbeeld religieuze leiders op de troon te zetten in plaats van Jezus. Jezus had echter zelf helemaal geen troon toen hij op aarde was. Hij bezat alleen een kruis en de kroon op zijn hoofd was van doornen gemaakt. Nu de dag zetten we religieus leiders op een podium. In sommige pinkster- en charismatische kringen wordt het niet gehoorzamen van religieuze autoriteiten vaak gerelateerd aan het zondigen tegen God. Maar Jezus Christus verlaagde zichzelf juist en koos ervoor gestraft te worden in onze plaats. Hij verkoos de dood, zodat wij zouden leven. Jezus de Koning heeft alle mensen lief. Hopelijk volgen we Jezus en niet de zogenaamde sterpredikers.

7. Zoek balans in uw benadering van spiritualiteit, net als in onze omgang met financiën.

We moeten goed nadenken hoe we omgaan met onze rijzende “sterren”, de beroemde mannen en vrouwen van God, zegt Samuel Lee, als laatste les. We moeten een redelijke benadering toepassen op het fenomeen van wonderen. Ook moeten we niet overdrijven. Mensen van deze wereld zijn op zoek naar oprechte authentieke en eerlijke gelovigen. Dat is het enige wat hen tot Christus kan brengen.
Meer lezen over Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands? Bekijk ook het filmpje.

Dit is een bijdrage n.a.v. Verlangen naar een nieuw christendom

Cover van Verlangen naar een nieuw christendom, geschreven door Samuel Lee.

In zijn boek Verlangen naar een nieuw christendom beschrijft de nieuwe Theoloog des Vaderlands Samuel Lee wat in zijn ogen wezenlijk is voor het christendom vandaag. Daarbij schuwt hij niet de vinger te leggen bij wat nu ‘uit balans’ is in de Pinksterbeweging, de denominatie van het christendom waarbinnen hij zelf actief is. Wat hij daarbij te berde brengt, over onder andere leiderschap, de Geest en de Bijbel, is niet alleen relevant voor de Pinksterbeweging, maar voor alle christenen. Een inspirerend en verbindend boek, dat recht uit het hart geschreven is.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken