Menu

None

Als een ster is Hij verschenen

Als een ster

Deze tekst komt uit het boek ‘Als een ster is Hij verschenen’ van André F. Troost.

De redactie van theologie.nl wenst iedereen een mooie, liefdevolle en fijne feestdagen.

Als een ster is Hij verschenen

Omslag Als een ster

Ik heb een ster ontdekt!
Een eeuwenoude ster.
Dat is merkwaardig, want de meeste mensen ontdekken een níeuwe ster.
Het is bovendien merkwaardig omdat het hier niet om een rijzende ster gaat, maar om een dálende, een vallende ster.

De vallende ster die ik op het oog heb, heet Jezus.
In de loop van de jaren heb ik me laten wijsmaken dat Jezus een rijzende ster zou zijn.
Een Joodse jongen, geboren in Betlehem.
Jezus werd rabbi. Een heel bijzondere rabbi. Hij genas zieken, Hij dreef demonen uit. Men vertelde zelfs van Hem dat Hij doden opwekte.
Hij verkondigde dat het koninkrijk van God nu wel erg dichtbij gekomen was.
‘Een prettige profeet!’ zeiden de volwassenen.
‘Een leuke leraar!’ zeiden de kinderen.
‘Een rijzende ster!’ riepen ze allemaal.
Dat verhaal is de wereld ingegaan, tot op de dag van vandaag: Jezus is een bijzonder kind – en dat is ie. Jezus is echt een ster!

Jezus, een succesvolle, rijzende ster?
Jezus, de Joodse jongen, die de hele wereld wint voor de God van Israël?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is nog een mooie gedachte ook…
Maar is dat het enige wat je over Hem vertellen kunt?
Is het verhaal van Jezus alleen maar het succesverhaal van een Joodse jongen die ondanks een beetje tegenwerking dan toch maar de hele wereld voor zich inneemt: Jezus, die rijzende da-vidsster?

Ik heb een ster ontdekt.
Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem.
Ik was het bijna vergeten…
Ik was bijna gaan geloven dat Jezus niet méér was dan alleen een sympathieke, succesrijke Joodse jongen, een goede gids, een lichtende leraar, een ster voor de volken.
Maar ik heb mijn Bijbel weer eens gepakt, en ik heb nog eens heel aandachtig gelezen wat evangelisten en apostelen over Hem schrijven.
Ze doen dat allemaal met hun eigen accent. De een legt de na-druk op Jezus’ menselijkheid, de ander op Jezus’ goddelijkheid. Maar over één ding zijn ze het allemaal eens: Jezus is veel meer dan een omhooggevallen rabbi. Jezus is de Zoon van de mensen, de bijzondere Zoon van David, de unieke Bode van de Eeuwige, zijn evenbeeld – een pláátje, een prentje, een print van God.

Zeker, Jezus moest ‘gehoorzaamheid leren’. Maar die gehoor-zaamheid hééft Hij ook geleerd. Volkomen gehoorzaam aan zijn Vader was Hij trouw aan de Thora. Hij was de Rechtvaardige bij uitstek.
Lucas vertelt dat Hij als twaalfjarige jongen naar de tempel in Jeruzalem ging en daarna groeide in goedheid, ‘toenam in wijs-heid en grootte en genade bij God en mensen’.
In Hem kwam de hemel naar onze aarde.
Jezus, de dálende ster!

En nu ben ik precies bij wat ik eigenlijk zeggen wilde. Jezus was juist helemaal geen rijzende ster! Jezus was een vallende ster. Hij kwam bij God vandaan. Als het evenbeeld van Gods liefde sluimerde Hij als het ware in Gods gedachten. Hij bestond al voordat Hij geboren werd, bij God.
En kerst wil zeggen: nu valt de ster!
Nu kan God zich niet meer inhouden: het Hoge Woord moet eruit! Jezus, de Heer, redt. Hij is Immanuël, God bij de mensen.
Kerst, dat is: er valt een licht de hemel uit, naar de aarde toe. God maakt zich klein, God gaat door de knieën, God ‘buigt zich over het bestaan van hen die door de diepte gaan. Geeft onze God de ere!’

Hoe het met die ster verder gegaan is?
Hij is na zijn verschijning kleiner en kleiner geworden.
Ze hebben Hem – om een lang verhaal kort te maken – uiteinde-lijk zelfs onzichtbaar gemaakt. Ze hebben zijn licht gedoofd.
Zij? Wij!
Wij hebben Hem in de aarde weggestopt, die dalende ster van Betlehem.
En zo was de Ster van David bij de doden!
Zo heeft Hij zelfs in het aardeduister zijn licht laten schijnen – opdat doden herleven zouden.

Vanaf dat moment is zijn ster gaan rijzen: Pasen, verrijzenis uit de dood!
Als een licht is zijn ster gaan stralen: over Israël, over de volken, over heel de wereld.
Noem mij één werelddeel, noem mij één land waarin het licht van deze Ster nog niet scheen. Niet lang zal het duren, dan geldt dat zijn licht zelfs de donkerste uithoek heeft bereikt.

Jezus, de ster van David.
Waarom is Hij uit de hemel gedaald?
Waarom is zijn licht na Pasen verrezen?
Omdat Hij de wereld bevrijden wil.
Hij komt als de Grote Bevrijder ons redden uit de hand van wie ons haten.
Dus als een soort superpresident, een ideaal-generaal?
Nee, Hij komt als licht: hartverwarmend, hoopgevend, moedschenkend.
Hij komt als voorproef van Gods toekomst, waarin alle tranen worden afgewist.
Hij komt als aarzelend morgenlicht, als veelbelovende dageraad.
Hij komt als een licht dat verdwaalden op de levenszee veilig naar de haven leidt.

Ik heb een ster ontdekt. Een eeuwenoude, maar altijd weer nieuwe ster.
Van Hem zong Luther al:

Gij daalt van de Vader neer,
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Kerst – we vieren het feest van een Ster die straalde omdat Hij dáálde…

Wilt u meer lezen uit Als een ster is Hij verschenen?

André F. Troost schreef deze bundel, vol recente teksten voor de advent- en kersttijd, voor jong en oud. U kunt Als een ster is hij verschenen hier bekijken.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken