Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Verklaring Platform Rome Reformatie 

Vanwege de week voor de eenheid van de christenen publiceert het Platform Rome Reformatie een verklaring. De breuk tussen Rome en Reformatie mag na ruim 500 jaar niet als vanzelfsprekend beschouwd worden. In het licht van de ene Heer, de ene doop en het ene geloof blijft gescheidenheid fundamenteel in strijd met het belijden van de kerk en prikkelt daarom tot zelfonderzoek. Christenen geloven immers in ‘de ene heilige katholieke apostolische kerk’.

Premium

Preek afscheid scriba van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

These fragments I have shored against my ruins (T.S. Eliot) Als opschrift boven deze preek, maar ook boven de Schriftlezing (Joh. 1:1-18) en de liederen heb ik een citaat van de Engelse dichter T.S. Eliot geplaatst: These fragments I have shored against my ruins (met deze fragmenten heb ik mijn ruïnes gestut). Dat opschrift komt uit […]

Nieuwe boeken