Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Lucas 24:52 – Weeszondag, Zevende zondag na Pasen

Zevende zondag na Pasen, weeszondag Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 en Lucas 24:52-53; Lied 661, 662, 663. Het eigene van de zondag De zondagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft een eigen kleur. De naam ‘Weeszondag’ […]

Premium

De hoorder in de heiden

‘Der Aberglaub ’, in dem wir aufgewachsen,Verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darumDoch seine Macht nicht über uns. – Es sindNicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. ‘Was je im Gedankenleben der Menschen ganz lebendig geworden ist,kann nie mehr zunichte werden; es lebt ein Geisterdasein weiter;in das Geistesleben der Menschheit eingegangen,hat es seine eigene Art […]

Premium

Vergeving

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘vergeven’ komt vandaag in de samenleving veelvuldig voor. ‘Vergeef me’ is soms uitwisselbaar met uitdrukkingen als ‘sorry’ en ‘excuus’. Maar meestal klinkt in het gebruik van dit woord iets van het besef door dat vergeven toch iets anders is dan ‘foutje, bedankt’. Tegelijk is er een grote verlegenheid, als het […]

Nieuwe boeken