Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

‘Ik haat hen met een volkomen haat’ (Psalm 139:21-22)

1. Een problematische tekst Temidden van alle aanstootgevende passages in het Oude Testament waarin om de ondergang van de tegenstander wordt gebeden, neemt Psalm 139:19-22 een unieke plaats in. Nergens elders wordt zo rechtstreeks en hartgrondig uiting gegeven aan de haat tegen de vijanden: ‘Zou ik niet haten, YHWH, wie U haten, niet verafschuwen wie […]

Premium

Ballingschap, verstrooiing

Geloofstaal & cultuurtaal Onder de ‘ban’ verstaan we de officiële uitsluiting uit de gemeenschap, die zowel door de burgerlijke als de kerkelijke overheid kon worden uitgesproken. Hiervan afgeleid is het woord ‘balling’, een verkorting van ‘banneling’: iemand die uit zijn land of gebied ‘verbannen’ wordt, bij vonnis het recht ontzegd daar nog langer te verblijven. […]

Nieuwe boeken