Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Goede dingen komen langzaam

Eén van de redenen dat er geregeld nieuwe vertalingen van de Bijbel of gedeelten daarvan verschijnen, is het feit dat het ook na twintig eeuwen of langer nog steeds regelmatig voorkomt dat we van bepaalde woorden of passages een beter begrip van de betekenis krijgen. Dergelijke ontdekkingen hoeven niet altijd bijzonder schokkend te zijn, maar in principe is natuurlijk elke nieuwe lichtstraal die er op de Schrift geworpen wordt welkom, en vele stralen tezamen veranderen toch langzaam maar zeker ons beeld.

Basis

Retorica en preek: grondgedachten en enkele praktische aspecten

De aanduiding ‘retorisch’ heeft in het huidige Nederlands eerder een negatieve dan een positieve bijklank. Als we zeggen dat iemand ‘retorisch geweld’ gebruikt, is dat weliswaar minder erg dan ‘verbaal geweld’ en zeker dan ‘fysiek geweld’, maar het is ook geen reclame. Er komt iets in mee van ‘mensen meenemen met mooie woorden’ of zelfs ‘een rad voor de ogen draaien’. Die twee, bedrog en schone schijn, zijn al vanaf de Oudheid de grote valkuilen van de retorica. Toch is het te kort door de bocht, als iemand daarom de retorica (of welsprekendheid) als zodanig gaat wantrouwen.

Premium

Wat doe ik in Godsnaam?

Een subjectieve verkenning Dat in Nederland de kerkelijke gemeenschap langzaam maar zeker in een minderheidspositie komt te verkeren, is geen nieuws meer. Weliswaar maakt het enig verschil of men kijkt naar formeel lidmaatschap, meelevendheid, financiële bijdrage of kerkgang – maar de tendens is steeds dezelfde. Ook over de oorzaken kan men verschillend denken: is het de secularisatie, de individualisering, het […]

Premium

‘Niet volkomen waar, niet geheel en al op God gericht’

Een theologische waardering van J.R.R. Tolkiens ‘the Lord of the Rings’ De vertellingen van John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) behoeven nauwelijks een introductie, en de auteur kan ongetwijfeld tot de meest invloed- rijke schrijvers van de twintigste eeuw worden gerekend.1 Zijn boeken zijn wereldberoemd en in vele talen vertaald. Ze hebben de basis gelegd voor […]

Nieuwe boeken