Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Actio en passio: de afwending van Gods toorn in 1 en 2 Makkabeeën

Martelaarschap en gewapende strijd in Gods naam zijn thema’s die voor ons, eenentwintigste-eeuwers, vooral gekleurd zijn door de opkomst van het islamitische fundamentalisme. Maar in de eerste twee boeken van de Makkabeeën vinden we deze thema’s al, in 1 Makkabeeën de gewapende strijd, in 2 Makkabeeën het martelaarschap, zij het dat ook hier de wapens […]

Nieuwe boeken