Menu

None

Bijbellezen met plezier, inzicht en profijt

Meer uit de Bijbel halen: hoe doe je dat? ‘Samen’, zeggen Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra, ‘in de Bijbelkring’. Want dat is toch de belangrijkste bouwsteen van veel gemeentes. Daarom schreven ze samen het boek Samen de Bijbel ontdekken, een handboek en gids voor het lezen van de Bijbel in groepsverband. Het is een boek voor alle Bijbelkringen, want voor zowel gevorderde Bijbellezers als beginnende is er nog veel te ontdekken in de Bijbel. Hoe? We spraken er met de auteurs over.

Wat was de aanleiding om Samen de Bijbel ontdekken te schrijven?

We delen alle drie de overtuiging dat de Bijbel essentieel is voor de diepgang en de breedte van het christelijke leven en geloven. Ondanks dat de Bijbel niet in alle opzichten een gemakkelijk boek is, kun je er, als je zorgvuldig leest, veel uithalen. Dat de Bijbel met meer plezier, inzicht en profijt opengaat, dat gunnen we iedereen. In het Nederlandse taalgebied is er veel bijbelstudiemateriaal, maar er was geen actueel ‘Handboek voor Bijbelstudie en Bijbelkring’. Dat is in onze ogen wel hard nodig.

Welke uitdagingen zagen jullie bij het schrijven van het boek? Waarom waren deze dingen zo uitdagend?

Het was een hele kunst om kort en kernachtig alle aspecten van Bijbelstudie en Bijbelkringen te bespreken. We hadden nog wel meer voorbeelden willen geven, maar het boek moest ook weer niet te dik worden.

Daarnaast was het een uitdaging om theorie en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten en om als drie auteurs één lijn aan te houden. Dat laatste is naar ons idee zeker goed gelukt! We hebben de opzet van het boek samen ontworpen en hebben intensief met elkaar meegelezen. Bovendien hadden we al redelijk veel samengewerkt op het gebied van bijbelstudietoerusting.

Wat voor betekenis heeft het boek voor jullie persoonlijk?

Hier komt deels jaren aan werken met groepen samen, dus het is de voorlopige vrucht van (een deel van) ons werk en onze studie. Voor twee van ons was het een nieuwe uitdaging om te schrijven, maar wel een bewuste manier om zo iets aan te bieden voor een breder publiek. We zijn blij met het resultaat: de informatie, de voorbeelden en de praktische opdrachten om zelf mee aan de slag te gaan. In onze ogen is het zo een compleet boek geworden.

Wat hopen jullie dat mensen die de Bijbel nog niet goed kennen, zullen opsteken van het boek?

Dat je geen gevorderd christen hoeft zijn om de Bijbel te kunnen lezen, en dat je met goede handvatten een heel eind komt. Dat er veel te ontdekken valt en dat je heus niet alles hoeft te begrijpen om de boodschap van de Bijbel tot je te laten spreken. We hopen ook dat mensen de meerwaarde van een kring zullen ontdekken om samen het avontuur van Bijbellezen aan te gaan.

Wat hopen jullie dat mensen die de Bijbel al wél goed kennen, zullen opsteken van uw boek?

Dat je door middel van het stellen van de juiste vragen méér uit de Bijbel kunt halen. Dat de Bijbel een boek voor de geloofsgemeenschap is, waarbinnen we veel van elkaar kunnen leren, mits we blijven luisteren: naar de Bijbel en naar elkaar. En dat het loont om bewust na te denken over hóe je de Bijbel leest en hoe je meer uit de kring kunt halen. Een goed geleid kringgesprek waarin een Bijbelgedeelte grondig wordt verkend kan heel veel opleveren!

Wat mogen de lezers verwachten van Samen de Bijbel ontdekken?

Goede uitleg, praktische voorbeelden, oefeningen om mee aan de slag te gaan. Een concreet handboek voor de bijbellezer en de kringleider. Als je met dit boek aan de slag gaat, zul je nog veel meer rijkdommen in de Bijbel ontdekken.


Age Romkes, Hylke Britstra en Johannes Woudstra. Samen de Bijbel ontdekken. Handboek voor bijbelstudie en bijbelkring. Utrecht: KokBoekencentrum, 2021. 160 pp. €14,99. ISBN 9789043537063.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken