< Terug

10 dingen die iedereen zou moeten weten over de Bijbel

De Bijbel: we hebben het er vaak over, maar wat weten we er nu eigenlijk over? Wij vonden 10 leuke feitjes over de Bijbel. Hoeveel kent u ervan?

1. De Bijbel is geschreven in drie talen.

Die talen zijn Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, de taal die de oorspronkelijke lezers spraken. Een paar stukjes van het Oude Testament zijn geschreven in het Aramees (ik kijk naar jullie, Ezra en Daniel). Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, de taal die toen het meest gesproken werd. De Bijbel is vertaald in vele talen. In Nederland zijn er momenteel verschillende vertalingen in gebruik.

2. De Bijbel is ongeveer 611000 woorden lang.

In de originele talen telt de Bijbel ongeveer 611000 woorden.
Dat aantal woorden is anders dan die van uw Bijbel, voor een paar redenen:

  • Wanneer de Bijbel wordt vertaald van de originele taal naar het Nederlands, hebben de vertalers meer woorden nodig om hetzelfde punt te maken als de auteur deed.
  • Verschillende vertalingen gebruiken andere woorden, wat resulteert in een variatie in het aantal woorden.

Maar ook dan: Het is interessant om te bedenken dat de Bijbel meer woorden telt dan Moby Dick, het is ongeveer even dik als de hele Harry Potter reeks.

3. Het langste boek van de Bijbel is Jeremia.

Deze profeet had veel te zeggen. Hij schreef in het twintigste hoofdstuk van zijn boek:
Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in Zijn Naam, dan laait er een vuur op, dan brandt het in mijn gebeende. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. (Jeremia 20:9, NVB)
Toegegeven, Jeremia is het langste boek gebaseerd op wat we tot nu toe hebben gezien aan de boeken in de Bijbel. Als we het zouden doen op de old school manier, zou het tweedelige boek Koningen het langste boek zijn.
En als we het de echt echt old school manier zouden doen, zou het vijfdelige boek Torah (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) de rest van de boeken dwergen doen lijken. Dit megalange boek alleen al is een vijfde van de Bijbel!

4. De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs.

De boeken van de Bijbel zijn toegeschreven aan de helden van het Joodse en Christelijke geloof. Mozes kreeg de credits voor de eerste vijf boeken van de Bijbel, meest van de profeten kregen de credits voor de boeken die naar ze genoemd zijn, etc.
Maar de realiteit is een beetje complexer dan dat. Mozes heeft waarschijnlijk niet elk woord van Genesis tot en met Deuteronomium geschreven – hij stierf zelfs voordat sommige van de gebeurtenissen gebeurden! En er is een grote kans dat Jona niet Jona schreef, en Jesaja had waarschijnlijk wat hulp over de eeuwen heen, en ga zo maar door.
En, er zijn boeken waarvan we de auteurs niet eens weten.

5. De Bijbel is geschreven door mensen van verschillende achtergronden

Delen van de Bijbel zijn geschreven door koningen. De helft van de Psalmen, een groot deel van Spreuken en Prediker lijken te zijn geschreven door royalty.
Maar de meest andere delen van de Bijbel zijn geschreven door boeren, vissers, een tentenmaker, dakloze profeten, een dokter, een professioneel schrijver, beroepsmuzikanten, voorgangers, etc.

6. De volgorde van de boeken van het Oude Testament zijn anders in het Jodendom.

De Nederlandse Bijbel die wij gebruiken groepeert de boeken van de Bijbel losjes op het type literatuur. In het Oude testament heeft men de rechtsboeken het eerst, daarna tien boeken over de Israëlische historie in het beloofde land, tien boeken van wijsheid en poëzie en tien boeken door de profeten.
Maar het Oude Testament is niet altijd in deze volgorde. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament van het Jodendom (TeNaCh) komen de boeken met de wetten eerst (de Torah), gevolgd door de vroege en late profeten (een mengelmoesje van de profeten en historie), gevolgd door “de geschriften” (een mengelmoes van poëzie, historie en profetische boeken). In deze volgorde is het laatste boek Kronieken en niet Maleachi.

7. Sommige van de “eerste” en “tweede” boeken zijn gesplitst nadat ze waren geschreven.

In nummer 3 is gezegd dat als de boeken 1 en 2 Koningen waren gecombineerd, ze het langste boek van de Bijbel zouden zijn. Dit breng ik op omdat 1 en 2 Koningen ooit geschreven zijn als één boek. Hetzelfde geldt voor 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Kronieken.
Waarom zijn deze boeken dan gesplitst? Omdat men in de oude dagen ze niet massieve volumes konden printen van elk boek van de Bijbel. Het was moeilijk om de erg lange werken in één rol te passen – en zelfs als de rol groot genoeg was voor al de inhoud, het zou te zwaar zijn. Dus braken ze sommige van de lange boeken in tweeën. Het boek 2 Samuel is eigenlijk eerder het boek Samuel deel 2.

8. Het auteurschap van Hebreeën is anoniem gebleven voor eeuwen.

Verschillende boeken van het Oude Testament zijn geschreven door mensen die geen naam hebben gekregen. De traditie identificeert de auteurs van Jozua tot en met Koningen, Esther en Job niet. En veel van de boeken waar een naam onder staat van een auteur zijn waarschijnlijk opgeschreven en veranderd door andere mensen. Bijvoorbeeld, terwijl Jona de traditionele auteur is van Jona, is er een grote kans dat er een latere schrijver deze satire schreef over de God vol compassie, profeet vol rebellie en de mensen met berouw.
De kerk is (ruw gezegd) consistent met de gesigneerde auteurs (of op zijn minst de namen van de auteurs) van de boeken van het Oude Testament. Zelfs werken die technisch anoniem zijn, zoals de Evangeliën, zijn zo belangrijk dat de vroege kerkleiders consequent het auteurschap toewezen aan ieder dezelfde traditionele persoon of kleine groep van kandidaten.
Maar het boek Hebreeën is een verblindende uitzondering. Het auteurschap van dit boek is een debat geweest over de eeuwen heen. Augustinus zwoor dat Paulus het schreef. Luther was ervan overtuigd dat het de welsprekende Apollos was. Tertulian schreef het werk toe aan Barnabas. Maar we weten het gewoon niet.
Toegegeven, er lijkt altijd een grote groep christenen te zijn geweest die getwijfeld heeft of Simon Petrus 2 Petrus heeft geschreven. Maar pseudoniemenleer is een heel ander iets.

9. Het woord “Drie-eenheid” wordt niet genoemd in de Bijbel.

De meeste christenen geloven dat God uiteindelijk bestaat uit drie personen: De Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. En dat ze alle drie gerefereerd zijn als eenheid in de Heilige Schrift – ze staan 20 keer alle drie genoemd in hetzelfde vers.
Maar degene die het woord “Drie-eenheid” zoekt, zal het niet vinden.

10. De Bijbel is geschreven op drie continenten.

Het meeste is geschreven in hetgeen wat nu Israël is (Azië). Maar sommige passages van Jeremia zijn geschreven in Egypte (Africa) en verschillende Nieuw Testamentische boeken zijn geschreven in steden in Europa.

En nog een extra feitje: Het boek Jakobus is het bazigste boek van de Bijbel.

Als men een lijst van woorden zou maken in elk boek van de Bijbel en dan een lijst van commando’s in hetzelfde boek, zou het boek met de hoogste concentratie woorden het boek Jakobus zijn.

Actuele boeken over kennis van de Bijbel:

Cover van het boek Beter leren Bijbellezen, geschreven door Gertjan Oosterhuis

Beter leren Bijbellezen

Beter leren bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan ook prima persoonlijk gelezen worden. Veel christenen ervaren bijbellezen als moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het bronboek is voor christenen en onmisbaar is om God te leren kennen. Dit boek helpt de lezer om beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de Bijbel, de tijd van de Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw open gaat.

Cover van De infographic Bijbel, geschreven door Karen Sawrey

De Infographic Bijbel

In De infographic Bijbel van Karen Sawrey wordt de Bijbel getoond zoals je die nog nooit eerder hebt gezien: in infographics. In meer dan honderd illustraties wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen eeuwenoude woorden tot leven. De schepping, de maten van de ark van Noach, de rijkdom van koning Salomo, de parabels van Jezus, de reizen van Paulus: alle bekende personen en verhalen komen aan bod. Dit is de Bijbel voor een nieuwe generatie.

cover van De Bijbel voor iedereen, geschreven door Age Romkes en Pieter Siebesma

De Bijbel voor iedereen

Een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.


Boekentip: De infographic Bijbel

cover van de Infographic bijbel, geschreven door Karen Sawrey.

In ‘De infographic Bijbel‘ van Karen Sawrey wordt de Bijbel getoond zoals je die nog nooit eerder hebt gezien: in infographics. In meer dan honderd illustraties wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen eeuwenoude woorden tot leven. De schepping, de maten van de ark van Noach, de rijkdom van koning Salomo, de parabels van Jezus, de reizen van Paulus: alle bekende personen en verhalen komen aan bod. Dit is de Bijbel voor een nieuwe generatie.

Bestel jouw exemplaar voor €34,99 met gratis verzending bij boekenwereld.com


Lees ook deze artikelen:

< Terug