< Terug

De 7 opvallendste wonderen uit de Bijbel

Wonderen: wie gelooft er nog in? Toch best wel wat mensen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 9 miljoen Nederlanders in wonderen geloven. In de Bijbel komen veel wonderen voor. Wij verzamelden de voor u 7 opvallendste wonderen. Kent u ze allemaal?

1. Bileam en zijn pratende ezel.

Dit eerste van de 7 opvallendste wonderen staat in Numeri 22:21. Bileam moet de grootste gek in de Bijbel zijn. Hij probeert de Israëlieten drie keer te vervloeken en drie keer verandert God zijn vloeken in zegeningen.
Maar dit gebeurde nadat hij een visioen had van een engel die aan de kant van de weg stond. Eigenlijk ziet zijn ezel hem eerst en hij weigert om in de buurt ervan te komen. Ezels zijn best slim, en dit verhaal is best accuraat geschreven wat dat betreft. Drie keer weigert de ezel en drie keer slaat Bileam haar.
Dan zegt de ezel ineens: “Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al drie keer geslagen hebt?” Dat kan de Ezel zeggen omdat God haar mond opent.
Bileam antwoordt de ezel: “Je drijft de spot met me! Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je allang gedood.”
De ezel zegt tegen Bileam: “Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik mij soms eerder zo gedragen?”
“Nee,” zei hij.
Dan opent de Heer de ogen van Bileam en hij ziet de engel van de Heer naast de weg staan met zijn zwaard getrokken. Hij buigt diep voorover.
De engel van de Heer vraagt hem: “Waarom heb je je ezelin al drie keer geslagen? Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen, deze weg voert naar de afgrond. Driemaal zag je ezelin mij, en driemaal is ze voor mij opzij gegaan. Had ze dat maar niet gedaan, dan had ik jou gedood maar haar in leven gelaten.”
Beeldt u zich eens in dat u aan de kant van de weg zit en u ziet dit alles gebeuren. Alleen de ezel ziet eerst de engel, later Bileam ook. Maar de ezel opent haar mond en spreekt Hebreeuws! Met goede grammatica! Geweldig, toch?

2. De oversteek van de rode zee

Misschien wel het bekendste wonder uit de Bijbel. De Egyptische en Israëlische legers strijden de hele dag en nacht tegen elkaar, uit elkaar gehouden door een pilaar van vuur en rook.
De hele nacht waait er een zware, oostelijke wind, blazend in de ruggen van de legers, vooruit naar de zee, blaast het water terug en creëert een smal pad. En tot zonsopgang is de zeevloer droog en het water staat omhoog zoals muren aan twee zijden.
Het is een geweldig wonder. En de Egyptenaren waren zo dom om de Israëlieten te volgen tussen de watermuren. Dat kon nooit goed aflopen…

3. Jozua stopt de zon

Deze van de 7 opvallendste wonderen speelt zich af op het slagveld. Jozua vecht tegen de Amorieten in de Gibeon, ergens ten noorden van Jeruzalem. Niet alleen laten Jozua en zijn leger het leger van de vijand vluchten, God Hemzelf laat hagelstenen op de vijand neerdalen wanneer het slagveld ontvluchten. Het doodt meer van de mannen dan de Israëlieten kunnen doden.
Het gevecht lijkt voor Jozua zo lang te duren dat, gezien de grote hoeveelheid mannen, Jozua God vraagt om de zon en de maan te stoppen, zodat de dag lang genoeg zou duren om de Israëlieten hun ding te laten doen. Het belangrijkste nog: Jozua arrangeert zijn leger zo dat ze aanvallen met de zon in hun rug. Echte tactiek.
Beeldt u zich eens in: 12 uren van middagzon, geen schaduw, en dan: Het gaat niet weg! 12 meer uren van middagzon! En dan de volgende dag gaat het verder: 12 meer uren zon! Als dit waar is, betekent het dat Jozua de Heer gevraagd heeft om de aarde te laten stoppen met draaien. Dat is nog eens een ongelofelijk wonder.

4. Daniel en de leeuwenkuil

Daniel 6:22-24: “En Daniël zei tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij liet Daniël uit de kuil halen.” (NBV)
Als straf voor het bidden tot God gooide koning Darius Daniel in de Leeuwenkuil, wat eigenlijk zijn dood zou betekenen. Maar bij zonsopgang waren ze geschokt om te zien dat dezelfde Heer als tot wie Daniël bad hem gespaard had voor de monden van de leeuwen. Op dat moment konden ze niet ontkennen dat er een wonder gebeurd was en begonnen ze de glorie en majesteit van de Heer te bezingen.

5. De onbevlekte zwangerschap

Matteus 1:18: De afkomst van Jezus Christus was als volgt: Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger door de Heilige Geest. (NBV)
De wereld is nooit weer hetzelfde geweest nadat God Maria en Jozef de Goddelijke conceptie van Jezus Christus toevertrouwde. Een koppel dat elkaars aanraking nog niet kende, verwelkomde een baby in de wereld die de Redder van de wereld zou worden.

6. Jezus voedt vijfduizend monden

Het staat in alle vier de Evangeliën. De evangelisten moeten het dus belangrijk gevonden hebben. In Matteus 14:13-21 voedt Jezus 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dit komt waarschijnlijk op een getal van 10000, misschien meer. Hij had alleen 5 broden en 2 vissen (7 totaal), en hierna verzamelden de discipelen nog 12 manden vol met overgebleven eten.
Hoe deed Jezus dat? Hij zegende simpel het brood, brak het en zei tegen de discipelen dat ze het moesten uitdelen. Is dat niet een van de opvallendste wonderen?

7. Jezus roept Lazarus tot leven

Dan de laatste van de 7 opvallendste wonderen. Beeldt u zich eens in dat u in Bethanië stond, iets ten oosten van Jeruzalem, bij een groep rouwenden. Jezus loopt binnen, een andere groep volgt hem. Maar Lazarus is 4 dagen dood geweest. Jezus is te laat om hem te genezen!
Jezus breekt uit in tranen. Dit wordt niet geïnterpreteerd als uit liefde voor Lazarus, want Jezus weet al wat hij gaat doen. Hij huilt over het gebrek aan vertrouwen van de menigte.
Het beste gedeelte is wanneer Lazarus’ zus Maria hem zegt: “Heer, hij is nu al 4 dagen dood. Het zal er al stinken.” Ja, de geur van rot. Jezus is niet verstoord, maar vraagt haar om het graf te openen.
Hij commandeert Lazarus om naar buiten te komen, en hij doet het, zijn begrafenisdoeken dragend. Apart van hoe schokkend dit moet zijn geweest voor de kijkers, komt de vraag: “waar was Lazarus die 4 dagen?”

Actuele boeken over kennis van de Bijbel:

cover van Beter leren Bijbellezen, geschreven door Gertjan Oosterhuis

Beter leren Bijbellezen

Beter leren bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan ook prima persoonlijk gelezen worden. Veel christenen ervaren bijbellezen als moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het bronboek is voor christenen en onmisbaar is om God te leren kennen. Dit boek helpt de lezer om beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de Bijbel, de tijd van de Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw open gaat.

cover van De infographic Bijbel, geschreven door Karen Sawrey

De Infographic Bijbel

In De infographic Bijbel van Karen Sawrey wordt de Bijbel getoond zoals je die nog nooit eerder hebt gezien: in infographics. In meer dan honderd illustraties wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen eeuwenoude woorden tot leven. De schepping, de maten van de ark van Noach, de rijkdom van koning Salomo, de parabels van Jezus, de reizen van Paulus: alle bekende personen en verhalen komen aan bod. Dit is de Bijbel voor een nieuwe generatie.

cover van De Bijbel voor iedereen, geschreven door Age Romkes en Pieter Siebesma

De Bijbel voor iedereen

Een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.


Boekentip: Beter leren Bijbellezen

cover van Beter leren Bijbellezen geschreven door Gertjan Oosterhuis.

Vind jij Bijbellezen moeilijk en teleurstellend?  Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. Het cursusboek Beter leren Bijbellezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het boek helpt je om beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de Bijbel, de tijd van de Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw opengaat.

Bestel jouw exemplaar voor €14,99 met gratis verzending bij Boekenwereld.com


Lees ook deze artikelen:

< Terug