Menu

None

Bronproeverij

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds veel Bijbels worden verkocht, maar dat ze steeds minder worden gelezen en nog minder goed gelezen worden. Hieruit blijkt dat de Bijbel steeds minder mensen aanspreekt, omdat ze er kennelijk niet wijzer van worden en geen heil aan beleven

Het boek Vruchten van de Bron maakt duidelijk, hoe lezers zich wél aangesproken kunnen gaan voelen en hun leven door de inhoud kunnen laten verrijken. Deze inhoud heeft de instemming van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Internationale Bijbelbond vanwege onze gezamenlijke inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik.

Het boek bestaat uit vier delen.

In deel 1 wordt beschreven wat de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik is, zodat lezers de vruchten van de Bron kunnen proeven, de smaak ervan te pakken krijgen en er zich door kunnen laten voeden en vormen.

Hoewel in de Bijbel veel vruchten zijn te vinden, heb ik me in dit boek geconcentreerd op het drietal geloof, hoop en liefde. Omdat het niet de bedoeling is deze woorden slechts met ons verstand te begrijpen, maar om met hart en ziel te beleven, gaat het om de werkwoorden of levenswoorden geloven, hopen en bovenal liefhebben. Om de inhoud ervan te verstaan en vooral te ervaren worden in Vruchten van de Bron concrete aanwijzingen gegeven, zowel voor persoonlijk als gezamenlijk gebruik.

Deel 2 bevat een aantal praktische voorbeelden van vruchtbaar Bijbelgebruik.

Deel 3 gaat over vruchtbaar leiderschap, dat belangrijk is om de Bijbel vruchtbaar te  leren lezen en deel 4 maakt duidelijk hoe vruchtbaar Bijbelgebruik onder leiding vruchtbare leiders leid tot vruchtbare kerken. Dit zijn geloofsgemeenschappen, die met elkaar de inhoud van geloven, hopen en bovenal liefhebben beleven en die ook aan anderen kunnen  doorgeven.

Bronproeverij

Met een variant op de inmiddels bekende Kerkproeverijen worden er Bron-proeverijen gehouden. Hiermee worden bijeenkomsten bedoeld om de vruchten van de bijbelse Bron te proeven. Dit is ook van vitaal belang om kerkproeverijen te laten smaken en aantrekkelijk te maken.

In een Bronproeverij gaat het niet om over deze vruchten te theoretiseren of te discussiëren, maar om inhoud, kwaliteit  en smaak te ontdekken, zodat we er zelf van kunnen leven en anderen láten leven. Hiervoor is een eenmalige Bronproeverij een goed begin, maar om de Bijbel vruchtbaar te leren gebruiken is een uitvoeriger vervolg nodig. Naar aanleiding van een Bronproeverij kunnen hiervoor afspraken worden gemaakt. Binnenkort volgt een handreiking voor het programma, die kan worden aangevraagd via mariusnoorloos@kpnplanet.nl

Marius Noorloos, Februari 2020

Lees verder in …

Vruchten van de Bron Noorloos

Christenen geloven dat het hun bestemming is vrucht te dragen voor God en mensen. Dit komt tot uiting in hun persoonlijke leven maar ook in het samen gemeentezijn. In Vruchten van de Bron werkt de auteur dat uit in de thema’s vruchtbaar bijbelgebruik, vruchtbare vertolking, vruchtbare leiders en vruchtbare kerken. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken