Menu

None

christelijk denken en doen

Vandaag op Theoblogie: een interview met Reinder Bruinsma over zijn boek Christelijk denken en doen en over hoe geloof je leven richting kan geven.

  • Met welk doel heeft u dit boek geschreven?
Christelijk denken en doen - hoe geloof je leven richting geeft

Er zijn gelukkig nog veel mensen (ook in ons land) die zichzelf christen noemen. Ik hoor daar zelf ook bij.  Maar het etiket ‘christen’ dragen is niet perse hetzelfde als  echt christen-zijn. Dat geldt ook voor mijzelf. Ik wilde door dit boek te schrijven nog weer eens voor mijzelf helder krijgen hoe mijn geloof mijn leven richting kan geven (zoals ook de ondertitel van het boek aangeeft). En daarbij hoop ik dat dit boek ook degenen die het lezen kan helpen om hun geloof beter handen en voeten te geven.

  • Voor wie heeft u Christelijk denken en doen geschreven?

Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die zichzelf als ‘gelovig’ zien maar zich van tijd tot tijd afvragen wat dit nu echt in de praktijk betekent. Het wil hen helpen om christelijk te denken—hun geloof als ijkpunt te nemen bij hun besluitvorming en bij het kiezen van hun leefstijl (christelijk doen). Als het ook gelezen wordt door een (wellicht kleine) groep die zichzelf niet (meer) als christen ziet, maar toch nieuwsgierig is naar wat dat christelijke denken en doen voor anderen kan betekenen, en daardoor meer begrip voor christen-zijn kan opbrengen of zich vervolgens daartoe zelfs aangetrokken voelt—dan is dat een extra bonus.

  • Een paar actuele kwesties:
    • Secularisatie: Hoe kun je in onze tijd van secularisatie nog streven naar een ‘christelijke ethiek’?
    • Red de aarde: Hoe groen zou een christen volgens u moeten zijn?
    • De Bijbel is geen kookboek. Toch schrijft u over ‘christelijk eten’. Moet ik mijn kinderen een bezoekje aan de McDonalds voortaan maar ontzeggen?

Secularisatie is een feit en is in veel opzichten goed. God is niet meer nodig als een oplossing voor veel problemen die onze voorouders alleen met een beroep op een goddelijk ingrijpen konden oplossen. Maar een maatschappij kan niet goed functioneren zonder moraal en zonder ethische normen. Als christen geloof ik dat ethische afspraken een belangrijke dimensie missen als ze niet ingebed worden in mijn geloof in God (van wie ik afhankelijk ben en aan wie ik verantwoording verschuldigd ben) en in de Bijbel (die Gods openbaring in mensenwoorden is) en vooral in het Voorbeeld dat Christus mij heeft voorgeleefd. Ons christelijk denken levert ons dan—hoe gebrekkig en voorlopig soms ook—christelijke ethische uitgangspunten op.

Groen en duurzaam leven mag op zich geen religie zijn. Maar het heeft wel heel concreet met ons geloof te maken. Rentmeesterschap is een vitaal aspect van christen-zijn. Wij hebben in bruikleen wat God ons geeft en moeten daar zo goed mogelijk voor zorgen. Dat geldt met name ook voor de planeet waarop we mogen wonen en voor de dingen die onze aarde ons geeft en voor het klimaat dat ons leven mogelijk maakt. Dat gebruiken mag nooit tot uitbuiting en plundering worden. Anderzijds mogen (moeten) wij ook genieten van wat ons gegeven is en moet er evenwicht zijn in onze leefstijl. We mogen elkaar niet de (groene) wet voorschrijven en de Heer van de schepping niet als de focus van ons geloof laten verdringen door het geschapene.

Christelijk eten ligt op hetzelfde vlak. Ons lichaam is ons door God gegeven. Wij moeten er zo goed mogelijk mee omgaan. Dat heeft praktische consequenties voor wat we eten en voor ons gebruik van genotsmiddelen die uitgesproken schadelijk zijn. Dat moet echter wel in alle vrijheid gebeuren, zonder dat ik anderen vertel hoe vaak zij naar McDonalds zouden moeten gaan.

  • Hoe kan een christen in ‘zijn/haar denken en doen’ het verschil maken in deze tijd?

Ja. Een christen kan deelnemen aan het publieke debat en kan op allerlei manieren van zich laten horen. Daarbij kunnen christenen soms een belangrijke inbreng hebben. Geloofsgemeenschappen kunnen een verschil maken in de omgeving waar zij zich bevinden. Maar een christen kan vooral een verschil maken in de sfeer waarin hij/zij leeft, werkt, sport—in gezins- of familieverband, tussen collega’s en in zijn/haar sociale netwerk.


Over Christelijk denken en doen

Christelijk denken en doen - hoe geloof je leven richting geeft

Christelijk denken en doen laat zien hoe het christelijk geloof je dagelijkse doen en laten beïnvloedt; hoe je goed van kwaad? onderscheidt en omgaat met thema’s als geweld, vrede, seksualiteit, seksuele geaardheid, gezondheid, de natuur, werk en geld. Verder is er aandacht voor vragen rond het begin en het einde van het leven. Aan de hand van duidelijke voorbeelden maakt de schrijver moeilijke onderwerpen begrijpelijk. Tegelijkertijd laat hij voldoende ruimte om eigen standpunten te vormen. Door de objectieve invalshoek spreekt dit boek een grote lezersgroep aan en laat het menig christen zien hoe geloof het leven richting geeft.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken