Menu

None

Naar Pinksteren: dag 5

Weest vurig van geest Romeinen 12:11
De Geest van God zet ons in vuur en vlam. Licht en warmte horen bij de God van Israël. Niet voor niets verscheen Hij aan Mozes in een brandende struik en aan Israël in de woestijn in vuur en wind. En als de Geest op het Pinksterfeest wordt uitgestort, ook dan is er vuur te zien: het teken van Gods louterende en hartverwarmende aanwezigheid. Weest vurig van geest! Zeker, dat heeft ook met je karakter te maken. De één is nu eenmaal erg enthousiast van nature, de ander stilen verlegen. Maar zelfs de meest bedeesde mens kan zo door het vuur van de Geest worden aangeraakt, dat elk schuchter uitgesproken woord toch de glans van de hemel krijgt. Het gaat niet om spectaculaire shows, om een fantastische tentoonstelling van geestelijk leven – het gaat om de liefde waarmee we voor God ons werk doen: de kleine dingen van elke dag. Het gaat God niet om het vuur van een gloedvol betoog, maar om de warmte van een steeds oplaaiende liefde voor Hem en de mensen. Weest vurig van geest!
Liefdevolle Vader, laat uw Geest ons aanraken, telkens opnieuw. Laat het vuur van uw liefde hartverwarmend zijn.
Bron: André F. Troost, Aan stille wateren (paperback of e-book)

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken