Menu

Basis

Dat is zo aardig van verhalen

De engel nieste twee keer en proestte drie keer. Daardoor viel haar verhalenboek uit de hemel. Het kwam terecht in een droge vijver. Toen het verhalenboek daar neerplofte, stroomden alle verhalen eruit. Al gauw zwommen er eendjes in, vissen en kikkers. En zelfs walvissen en nijlpaarden. Dat is zo aardig van verhalen, dat dat allemaal kan.

Maar al gauw kwam de engel naar beneden en wilde haar verhalen terug. Tja, ze waren nu eenmaal van haar. Ineens stapte Mozes uit een verhaal, en ook Abraham, Esther en Maria. Ze nodigden de engel uit om bij hen in de verhalen te komen wonen. ‘Een engel maakt verhalen mooier. En je kunt ook nog eens een wondertje doen.’ De engel vond het een goed idee. Zo bleven de hemelse verhalen op aarde.

Ze verfrissen trouwens niet alleen de dieren, maar ook de mensen. Toen de engel dat hoorde, nieste zij twee keer en proestte drie keer en zei: ‘Dat is zo aardig van verhalen, dat dat allemaal kan.’

BEELD EN TEKST: Stephan de Jong, predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken