Menu

None

De beste religieboeken van 2019

De recensenten van Trouw publiceerden op 16 december een lijstje met hun persoonlijk favoriete theologische boeken van 2019. Wat hen opviel: veel boeken afgelopen tijd zijn geschreven vanuit een gevoel vol vertwijfeling, kwetsbaarheid en het idee dat het leven een grote exercitie van het menselijk falen is. Hieronder het overzicht van de beste religieboeken van dit jaar.

Lezen en laten lezen

‘Huijgen geeft een verrassende mystieke draai aan het ontdekken van bijbelse boodschappen: de vraag moet niet zijn wat wij met Gods woord doen, maar wat Gods woord met ons doet. De lezer wordt uitgedaagd om de bijbelse verhalen onder hun huid te laten kruipen.’ 


Niet zonder hoop

‘”Als het geloof zou vergeten dat zijn object zich blijft hullen in de wolk van het geheimenis waaarin alleen de hoop kan binnengaan, zou het tot ideologie kunnen worden, een leverancier van ‘zekerheden’.” Dat is Halíks boek in één zin. Een waardevolle toevoeging aan zijn oeuvre.’


Wij geloven

‘Dit boek is een inleiding op de christelijke geloofsbelijdenis. Het belang van dit boek zit hem niet zozeer in wat er in staat, maar in hoe het tot stand gekomen is: een rooms-katholieke en een protestantse theoloog schreven dit samen. Daarmee toont dit boek hoe diep de overeenkomsten tussen beide tradities gaan.’


Godvergeten

‘Integer boekje van ‘dementiedominee’ Van Iersel, mede geschreven vanuit zijn pastorale ervaring in een woonzorgcentrum. Van Iersels christelijke oog voor het lijden en het kwetsbare biedt een menswaardig antwoord op de kernvragen van het leven.’


Spiegelreis

‘De protestantse dominee Koetsveld en ‘humanislamiet’ Odaci gaan in Spiegelreis op bezoek bij gemeenschappen uit elkaars ‘kamp’.  Een sympathiek boek over nut en noodzaak van een interreligieuze dialoog.’


Over muren heen. Een hoopvolle briefwisseling

‘In Over muren heen ontdekken de gepensioneerde rabbijn Van de Kamp en vwo-leerlinge en moslima Al Abdellaoui in een briefwisseling wat ze wel en niet met elkaar gemeen hebben, waarbij het soms flink knettert.’


Overige genoemde boeken

De andere boeken die de recensenten noemen zijn  Paulus, een biografie, waarin een consistent en spannend verhaal de lezer in de ziel van Paulus laat kijken en daarmee in de ziel van het vroegste christendom. En de boeken Katholiek in de Republiek,Gemeenschap en andersheid,  en Liturgie van het alledaagse van Tish Warren. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken