Menu

None

De Bijbel voor nieuwe generaties

Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ – het is een cliché, maar wel heel toepasselijk voor deze bijzondere uitgave van de Bijbel. Cijfers en diagrammen lijken op het eerste gezicht geen voor de hand liggende manier om het verhaal van de Bijbel weer te geven, en toch slaagt de nu vertaalde De infographic Bijbel van Karen Sawrey, erin om zijn lezers mee te nemen in dat verhaal, van schepping tot nieuwe aarde, van Adam tot Jezus, van de wetten van Mozes tot de brieven van Paulus. Steeds weer komt door het boek heen duidelijk de rode draad van het Bijbelse verhaal naar voren: van een God die altijd weer naar mensen omziet, en die er alles voor over heeft om een relatie met ons aan te gaan.

Voor de millenials

de infographic bijbel karen sawrey
De bijbel voor een nieuwe generatie

Voor de nieuwe generatie wordt het steeds normaler om te communiceren in beelden. Jezus sprak in gelijkenissen en maakte zo mentale plaatjes om zijn publiek te helpen de essentie van zijn boodschap te begrijpen en te onthouden. Paulus koos ervoor om in de straattaal van dat moment te schrijven. Het doel van De infographic Bijbel is om dat allebei te doen: een visueel beeld creëren en dat beeld ondersteunen met begrijpelijke teksten. De infographic Bijbel is geen gewone Bijbel met afbeeldingen bij de tekst. Hij bevat niet alle Bijbelboeken en is dus geen vervanging van de Bijbel, maar verwijst in alles terug naar de Bijbel. Het boek is een uitnodiging om op een nieuwe en relevante manier in contact te komen met Gods inspirerende woorden, ongeacht waar iemand zich op zijn reis met God bevindt. Deze Bijbel is bedoeld om van te genieten!

Hoe lees ik dit?

Eigenlijk is er geen juiste manier om The infographic Bijbel te lezen. Het lezen en interpreteren van de infographics kost tijd, en dus moet je het boek niet te snel lezen. Het  is eerder een koffietafelboek om langzaam te bekijken en van te genieten. De inhoudsopgave is een goed startpunt om je reis door het boek te starten, en is een visueel hulpmiddel om te laten zien in welke fase van het grote verhaal elk onderwerp valt. De infographics variëren van eenvoudig tot complex, met verschillende niveaus van informatie. Bij de ingewikkelde infographics staat een notitie om te helpen bij het verwerken van die informatie. Onthoud dat de afbeeldingen de hoofdrol spelen, terwijl de tekst alleen ondersteunend is. Je kunt er ook voor kiezen om het van kaft tot kaft te lezen, omdat je de doorgaande lijn van de Bijbel volgt, van Genesis tot Openbaring.

Vertelt deze ‘bijbel in cijfers en plaatjes’ het hele verhaal? Nee, daarvoor heb je dan toch weer die duizend (of meer) woorden van de echte Bijbel nodig. Niet alle onderwerpen die in de Bijbel een rol spelen, komen ook in deze uitgave terug. En soms weten we minder dan de plaatjes doen vermoeden, bijvoorbeeld als het om de vraag gaat wie een bepaald bijbelboek heeft geschreven, en wanneer. Maar net als andere grafieken laat De infographic Bijbel je in één oogopslag belangrijke highlights, verrassende links en soms ook gewoon grappige details zien. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat ‘geld’ de vierde plek inneemt in een lijst onderwerpen waarover Jezus zijn toehoorders onderwees? Wie heeft eerder de moeite genomen om te tellen hoe vaak de man en de vrouw in het Hooglied over bepaalde onderwerpen praten? En het verrast waarschijnlijk niemand dat de scène in Getsemane, tussen het laatste avondmaal en Jezus’ gevangenneming, een beslissend moment is. Maar door de gebeurtenissen als keuzeboom af te beelden, komt die boodschap wel heel direct binnen.

‘Ik geloof dat de Bijbel een van de belangrijkste plaatsen is waar we God ontmoeten en leren hoe graag Hij een relatie met ons wil, die ons lichaam sterkt als een medicijn (Spreuken 4: 20-22). Het is een ongelooflijk geschenk dat aan ons is gegeven, geniet ervan!’ – Karen Sawrey

We wensen je toe dat het verhaal van de Bijbel door deze uitgave op een nieuwe manier tot je spreekt!

De infographic Bijbel / 9789043531931 / september 2019 / Hardcover / 224 pagina’s


De infographic Bijbel

de infographic bijbel karen sawrey

In De infographic Bijbel van Karen Sawrey wordt de Bijbel getoond zoals je die nog nooit eerder hebt gezien: in infographics. In meer dan honderd illustraties wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen eeuwenoude woorden tot leven. De schepping, de maten van de ark van Noach, de rijkdom van koning Salomo, de parabels van Jezus, de reizen van Paulus: alle bekende personen en verhalen komen aan bod. Dit is de Bijbel voor een nieuwe generatie.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken