Menu

None

De boeken van Kees en Margriet van der Kooi

Dr. C. van der Kooi is universitair hoofddocent dogmatiek en hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit. Drs. M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra is als geestelijk verzorger verbonden aan het Hofpoortziekenhuis te Woerden en is bestuurslid van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Apart schreven ze verschillende boeken, maar ook samen hebben ze geschreven. Hier ziet u wat ze geschreven hebben.


Christelijke dogmatiek

Christelijke dogmatiek C van der Kooi

Dit boek biedt een eigentijdse geloofsverantwoording van twee theologen die de christelijke geloofstraditie levend willen houden.
Kernachtig en met overtuiging beschrijven ze voor nieuwe generaties studenten en theologen de christelijke leer, in gesprek met de traditie, de kerk en de eigen tijd. Ze richten zich daarbij ook op anderen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van het christelijk geloof, inclusief zoekers, sceptici en critici. Dit helder geschreven werk vormt een rijke bron van informatie en inspiratie.
De auteurs bespreken het geloof niet geïsoleerd, maar verbinden dit in zijn veelzijdigheid en levendigheid met de vragen van cultuur, samenleving en het leven van alledag.
Terugkerend uitgangspunt is het Onze Vader, als concrete gebedspraktijk waarin het geloof tot uitdrukking komt. De overkoepelende structuur van het boek wordt gevormd door de christelijke leer van de Drie-eenheid.
Nadenken over inhoudelijke geloofsvragen blijkt nog altijd een bron van enorme intellectuele en spirituele vreugde te kunnen zijn.

Lees hier ook wat dr. G. van den Brink en C. van der Kooi schreven over hun boek Christelijke dogmatiek of lees het artikel van Ds. M.J. Schuurman over het hoofdstuk ‘Israël en het verbond’.


De weerbarstige Barth

De weerbarstige Barth Kooi

De weerbarstige Barth is een theologisch boek over de relevantie van Barths theologie in deze tijd. December 2018 was het vijftig jaar geleden dat de Zwitserse theoloog Karl Barth overleed. Dat is aanleiding geweest om de vraag aan de orde te stellen hoe relevant Barths theologie nog is in deze tijd. In Nederland zijn drie studiedagen gehouden, waarop Barth betrokken werd in wat er vandaag speelt, zoals de ‘ecologische revolutie’ en de religieus-maatschappelijke spanningen. In deze bundel zijn de lezingen van de studiedagen afgedrukt.

Karl Barth (1886-1968) is een van de grootste theologen ooit. Ook in Nederland is zijn invloed groot geweest, zoals op de theologen Noordmans, Miskotte, Breukelman, Buskes en Berkouwer. Binnen orthodox-gereformeerde kring werd Barths theologie altijd heftig bekritiseerd, maar daarin zien we nu een kentering.


Midden in het leven

midden in het leven kooi

Midden in het leven van Kees en Margriet van der Kooi is een theologische verkenning van de christelijke toekomstverwachting. Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens heen iets zeggen, of weten we er niets van en is het beter te zwijgen? Als God het geheim van de wereld is, dan biedt zijn trouw een perspectief van hoop. Dat zet de levens van mensen in al hun glorie en misère in het licht van Christus, en zet de geschiedenis van onze kosmos in al zijn radicale eindigheid in het licht van een even radicale nieuwheid. Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk.


Goed gereedschap is het halve werk

Goed gereedschap is het halve werk kooi

Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na – vanuit hun verschillende disciplines – welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun verhalen, hun angst, hoop en twijfel, en komen met flarden van zin. Hoe reageert de geestelijk verzorger daarop? Wat betekent professionaliteit in die situatie? Is de pastor reisgenoot, vroedvrouw, makelaar in wijsheid, ambtsdrager, gezondene?

Lees hier ook wat Margriet en Kees van der Kooi vertelden over hun boek Goed gereedschap is het halve werk. Ook lazen zij voor uit hun boek. Bekijk de video hier.


Pelgrims en zwervers

Pelgrims en zwervers kooi

Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust iets gemerkt van God. Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt de auteur en zij probeert deze in verbinding te brengen met het Verhaal van de God van de Bijbel. Dan krijgen ze soms opeens nieuwe betekenis en waarde.
In dit boek doet de auteur verslag van een aantal verrassende en bijzondere gesprekken. Het zijn ontroerende en vaak herkenbare verhalen. Verhalen die ook iets kunnen zeggen over hoe God met mensen omgaat. De gesprekken die Margriet van der Kooi beschrijft, zijn ook leerzaam en prikkelen de lezer om zelf open te staan voor het horen van God in de levensverhalen.


Het kleine meisje van de hoop

het kleine meisje van de hoop kooi

Margriet van der Kooi ziet als pastor in het ziekenhuis en in de psychiatrie dat mensen een groot verlangen hebben naar stevige ondergrond, naar richting en koers. De God in wie de christelijke kerk gelooft, is een God die spreekt. Vanuit dat vertrouwen spreekt zij met de mensen die op haar pad komen. Dit boek is een vervolg op haar succesvolle ‘Pelgrims en zwervers’. Opnieuw doet de auteur verslag van bijzondere ontmoetingen en gesprekken en laat ze iets doorklinken van de manier waarop we hierin Gods stem kunnen verstaan. 

Bekijk hier ook de video van Margriet van der Kooi over haar boek Het kleine meisje van de hoop. Ook kunt u hier de blog lezen over het boek.


Verdriet is een werkwoord

Verdriet is een werkwoord kooi

Er zijn mensen die zeggen dat verdriet een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat je in het – zelfde kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen. Daarover gaat dit boek. Het is bedoeld als steun, om je eigen weg te vinden in het onherbergzame land van verdriet. Er komen veel mensen aan het woord die ervaring hebben met verdriet en een weg zochten om verder te gaan.De auteur houdt zich daarbij vast aan de Grote Verhalen uit de christelijke traditie die al eeuwenlang richting wijzen. Die geven geen antwoord op alle vragen over kwaad en lijden, maar bevatten wel genoeg antwoord om het met deze vragen uit te houden.

Lees hier de recensie over het boek Verdriet is een werkwoord.


12 artikelen over God

12 artikelen over god Arjan Plaisier Margriet van der Kooi

Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over God. Bestaat God wel of hebben mensen hem bedacht? En als Hij bestaat, hoe kun je hem dan ervaren? Heeft God de wereld geschapen? Waar komen het kwaad en het lijden vandaan? En hoe zit het met Allah?

Dit boek is het eerste deel van de serie ‘Geloven op goede gronden’, waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis – de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom – opnieuw onder de aandacht wil brengen.


Dr. C. van der Kooi is universitair hoofddocent dogmatiek en hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit. Drs. M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra is als geestelijk verzorger verbonden aan het Hofpoortziekenhuis te Woerden en is bestuurslid van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken