Menu

None

De hemel een stukje dichterbij

Als kind bad ik vaak of ik een engel mocht zien. De verhalen over engelenverschijningen aan bijvoorbeeld Maria, Gideon en Zacharias maakten altijd veel indruk. Ook het kinderlied van Elly en Rikkert wakkerde dat verlangen aan: ‘Ik ben nooit alleen. Er zijn engelen om mij heen. Als ik slapen ga, staan zij klaar, zij beschermen mij tegen gevaar’. Toch ben ik mij er niet van bewust ooit een engel te hebben ontmoet.

Gesloten wereldbeeld

Het wereldbeeld van een westers kind is gelukkig nog niet zo gesloten als dat van een volwassene. Van Houwelingen vindt dat een gesloten wereldbeeld een deel van het probleem is, als het gaat om ontmoetingen met engelen. Ons westerse denkraam is volgens hem te krap en met zijn boek wil hij dat denkraam vergroten. Je hoort inderdaad weinig preken over engelen en in onderlinge gesprekken komen ze weinig ter sprake. Daarom is het mooi dat dit boek verschenen is. Meteen aan het begin maakt Van Houwelingen mij al nieuwsgierig. Hij stelt dat gelovige mensen pas hun bestemming bereiken met hemelse reisbegeleiding (blz.8). Dit is best een stevige uitspraak, die de vraag in mij oproept of we afhankelijk zijn van engelen. Daar kom ik door het lezen van het boek niet helemaal achter.  

Divers boek

Hemelse reisbegeleiding helpt mij in elk geval om te ontdekken, dat er in de Bijbel veelvuldig over engelen wordt gesproken. In heel verschillende soorten hoofdstukken laat Van Houwelingen dat zien. Bijvoorbeeld door de aartsengelen Gabriel en Michaël te bespreken en ook Rafaël die je slechts in het apocriefe Bijbelboek Tobit tegenkomt. Ik vond dat hoofdstuk het meest interessant, omdat het verhaal van Tobit spannend is en voor mij als protestant minder bekend is. Verder zijn er hoofdstukken over de jakobsladder en over betrokken engelen. Het is daardoor een divers boek geworden. Het ene hoofdstuk is wel een stuk korter dan het andere, zo wordt het verhaal over Lazarus en de rijke man uitgebreid besproken (9 pagina’s) maar het verhaal over de jakobsladder slechts in vier bladzijden. Veel details passeren de revue, terwijl ik soms wel wat meer verdieping wil, bijvoorbeeld over het oordelen van engelen (blz.76) of over de engelen die Abraham en Sara bezochten (blz.94).

Moderne behoefte

Het is mooi dat Van Houwelingen voorbeelden uit de Griekse mythologie aanhaalt en ook uit de Islam, want daardoor wordt het boek verrijkt. Ook merkt hij op dat moderne westerse mensen behoefte hebben aan spiritualiteit en zingeving, een behoefte waarin engelen kunnen voorzien. Volgens mij klopt dat, maar ik mis engelervaringen anno 2021. Je hoort en leest over mensen die engelen ontmoeten en vaak hebben die ontmoetingen voor mensen heel veel betekenis. Maar hoe moeten we die ervaringen duiden? Daar zegt Van Houwelingen jammer genoeg niets over. Hij blijft bij zijn leest: het Nieuwe Testament. Dat is te begrijpen, maar juist omdat hij meent dat we er niet genoeg voor open staan zou het mooi zijn daar meer over te horen. Als je even op het internet rondzoekt, kom je bijvoorbeeld in het tijdschrift Happinez een interview met Lorna Byrne tegen die praktische tips geeft voor hoe je je beschermengel kunt ontmoeten. Van Houwelingen besteedt aan de specifieke beschermengel ook een hoofdstuk en hij is kritisch op de gedachte dat iedereen een eigen beschermengel heeft. Maar wat dan te doen met de ervaringen die mensen er mee hebben?

Wat dat betreft denk ik dat best wat mensen open staan voor een ontmoeting met een engel en ook geloven dat het kan. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen, want engelen brengen, in de woorden van Van Houwelingen, de hemel een stukje dichterbij. En al zou ik graag willen doorspreken over hedendaagse ervaringen, dit boek heeft op mij alvast een goede uitwerking gehad.

n.a.v. Hemelse reisbegeleiding / Rob van Houwelingen / als e-book en paperback

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken