Menu

None

De kracht van vergeving

Richard Vissinga schreef voor het Ouderlingenblad een artikel over de kracht van vergeving. Het Ouderlingenblad is een tijdschrift voor pastoraat of gemeenteopbouw. Het is het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk en daarom vonden wij dit artikel de moeite waard op te delen:

Wat gaat er van vergeving een grote kracht uit! Het is alsof je een nieuwe ruimte betreedt, waarin je opademt. Het is alsof er een zware last van je is afgenomen. Zo althans verging het jaren geleden die vrouw, die me vertelde van wat haar was overkomen.

Ze had tien jaar eerder het ingrijpende besluit moeten nemen tot een abortus. Het had niet anders gekund, maar sindsdien bleef het haar achtervolgen. Ze voelde het als een zware schuld die op haar drukte. Ze had er behoefte aan om te biechten. Het pastorale gesprek met haar predikant functioneerde zo.

Ik moest denken aan wat Jezus bij de uitzending van zijn leerlingen tot hen gezegd had: als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven (Joh. 20,23). Nadat ze haar verhaal gedaan had en we samen hadden gebeden, mocht ik haar Gods vergeving verkondigen. Het deed haar goed.

Bij de grote kracht van de vergeving denk ik ook aan het gesprek van Jacobine Geel met ds. Ebi Wassenaar en twee andere vrouwen. Hen was alle drie iets vreselijks overkomen. Van één van de vrouwen was haar dochter vermoord, van de andere haar man door zijn zoon. Ebi Wassenaar was in november 2017 door een pianostemmer in de kerk in Rhenoy ernstig hoofdletsel toegebracht. Volgens onderzoeken is ze nu voor 94 % invalide en niet meer in staat haar werk te doen. Op 19 mei neemt ze afscheid van de gemeente van Rhenoy-Gellicum.

Het gesprek met Jacobine ging over vergeving. Ebi vertelde hoe ze daarmee heeft geworsteld. Aanvankelijk sprak ze uit hem zijn daad te kunnen vergeven. Later nuanceerde ze dat met de uitnodiging aan het adres van de dader, dat hij met haar in gesprek zou gaan. Ondanks dat hij dat weigerde en ontkende dat hij haar geslagen zou hebben, bleef zij geloven hoe belangrijk vergeving voor haar is. Ondanks de zware last van de totale afhankelijkheid zijn er bij haar geen sporen van wrok, bitterheid en haat naar de dader toe.

Ebi doet denken aan de weduwe van Gerrit Jan Heijn, die jaren na de moord op haar man de publiciteit zocht en vertelde dat ze de moordenaar zijn daad had vergeven. Ze roepen het beeld op van de koning van wie Jezus in een gelijkenis vertelt. Hij roept één van zijn dienaren die hem een groot bedrag schuldig is op hem terug te betalen. De dienaar is daartoe niet in staat, smeekt om geduld waarop de koning medelijden krijgt en hem zijn schuld kwijtscheldt.

Hoe belangrijk berouw ook kan zijn, ook daarzonder zijn mensen in staat te vergeven wat hen is aangedaan. Dat laat zich niet afdwingen, maar kan de afloop zijn van een soms lange weg. Misschien kunnen daar de laatste woorden van Lied 364 uit het Liedboek bij helpen, woorden over God in een prachtig lied van Evert Louis Smelik:

In uw vergeving wonen wij. Dat geldt immers niet alleen van mij, maar van ieder mens.

Richard Vissinga

Ouderlingenblad – mei

Ouderlingenblad mei

Ouderlingenblad is hét tijdschrift voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen.
De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in uw gemeente. Ouderlingenblad helpt u te praten en te luisteren bij uiteenlopende situaties als ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken