Menu

Basis

De maaltijd delen

Een bijbels beeld van het goede leven: genoeg te eten voor iedereen, doordat er gedeeld wordt. En: verschillende volken, verschillende groepen met elkaar aan één tafel. Dat gebeurt al op vele plekken, in het klein en in het groot.

In het Leger des Heils wordt de maaltijd regelmatig gedeeld en uitgedeeld. Binnen onze opvangvoorzieningen, in onze buurtcentra, in onze kerkgebouwen of gewoon op straat bij de soepbus. Soms is het leven zo onaardig voor mensen geweest dat ze afhankelijk zijn van onze zorg en zonder die zorg zouden ze het niet redden in deze maatschappij. De maaltijd delen we soms met een door ons gekozen gezelschap en soms met mensen met wie we (tijdelijk) ons leven delen in een voor ons kwetsbare fase. Die kwetsbaarheid ervaren we allemaal van tijd tot tijd.

ROMANTISCH DINER IN HET ZIEKENHUIS

Ik moet daarbij denken aan een voorval, nu zo’n vijf jaar geleden, toen ik in het ziekenhuis lag voor een chemokuur. Mijn kamergenoot werd op dwingende wijze gestimuleerd om uit bed te komen en aan tafel te gaan eten. De manier waarop hem dat werd verteld, deed zelfs mij pijn en hij kreeg een woordenwisseling met de verpleegkundige. Hierop zei ik tegen hem: ‘Zullen we de tafel dekken, met een roos in het midden en net doen alsof het water wijn is en dat als een romantisch diner beleven?’ We hebben met onze verzwakte lichamen de maaltijd gedeeld. Hij at al hikkend en na elke hik vloekte hij om uiting te geven aan zijn onmacht. Een dag later kreeg ik bezoek van mensen van het Leger des Heils in uniform. ‘God, je bent christelijk en ik heb gisteren nog wel zoveel gevloekt’, zei hij beschaamd. ‘Ik begrijp je vloeken en God zal zeker begrijpen, dat jouw vloeken misschien een gebed om hulp is’, antwoordde ik.

DEEL UIT!

Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.’ (Uit het bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 8, vers 10.) In deze tekst worden we uitgenodigd om te delen, net als Jezus dat deed en te ervaren dat delen iets met de ander, maar ook met jezelf doet. Deel uit! Maak lekker eten klaar en deel, of deel gewoon dat wat je hebt met mensen die minder of niets hebben. Het samen delen van het eten kan een opening in het contact met een ander creëren.

ONVERWACHTE PICKNICK

In de periode van corona heb ik het wandelpastoraat ontdekt. Samen met een van onze cliënten liep ik in het Flevopark. Hij had al een paar dagen niets gegeten en ook geen mensen gesproken. Uit mijn rugzak haalde ik een stokbrood, hummus en wat druiven en we hebben samen heerlijk gepicknickt. Om heel eerlijk te zijn: ik had het lekkers bij me omdat ik daarna met vrienden zou gaan picknicken. Ik heb dat voor de cliënt maar verzwegen en hem niet verteld dat dit eten eigenlijk niet voor hem was bedoeld. Hij was zo enorm blij en dankbaar, dat ik me een beetje schaamde omdat ik het nuttigen van een goede maaltijd en het leven dat me gegeven is, alweer zo vanzelfsprekend vond. Ik brak het brood. ‘Jammer dat je geen wijn hebt mee genomen Ben! Anders zou ik nu voor het eerst het Avondmaal vieren’, grapte mijn cliënt. We lachten er samen om, maar het trof me wat hij zei. Want zo is het Avondmaal toch bedoeld? Door het delen van de maaltijd en een goed gesprek is er verbinding met de ander, wie dat ook is. Dat is toch de kern? Samen delen, die ander ontmoeten, dankbaar zijn voor wat God ons geeft, dat Hij voor ons zorgt, dat Hij zich liet zien in zijn Zoon Jezus Christus.

 

Ben Dragstra is geestelijk verzorger vanuit het Leger des Heils Korps Goodwill in Amsterdam.

 

Slechts het water dat wij te drinken geven zal ons verkwikken,
slechts het brood dat wij te eten geven zal onze honger stillen,
slechts het gewaad dat wij wegschenken zal ons bekleden,
slechts het woord dat leed verzacht zal ons troosten,
slechts de zieke die wij bezoeken zal ons genezen,
slechts de gevangene die wij verlossen zal ons bevrijden

TULLIO CONSALVATICO

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken