Menu

None

De mooiste gebedenboeken

Vandaag vind de viering van de Wereldgebedsdag plaats in Nederland. De viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema voor de volwassenenviering is: Welkom, God nodigt je uit! Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Kom je ook op m’n feestje?

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan!

Met het oog op Wereldgebedsdag selecteerden wij de mooiste gebedenboeken voor u. Bidden doe je immers niet op één dag in het jaar. Bidden doe je voortdurend, of, om Luigi Gioia, auteur van Aangeraakt door God te citeren:

‘Mijn leven veranderde op het moment dat ik ontdekte dat ik in mijn hart met God kon praten omdat ik wist dat Hij er was en dat Hij luisterde. Ik zag of hoorde niets als ik Bijbellas, tenzij ik het vanuit mijn hart deed. Dan vond ik altijd een weg in de bladzijden die vraagtekens opriepen, me choqueerden, me verveelden, en ving ik altijd wel een sprankel op die iets voor me betekende en me de diepe gewaarwording gaf dat ik niet meer alleen was.

Sinds dat moment was ik iedere vrije seconde die de dag mij gunde aan het bidden. Ik ging altijd met de bus naar school en die reizen waren ideale gebeds-tijden. Lange wandelingen idem dito. Mijn gebeden werden lange tijd gevoed door van alles wat ik in de Bijbel las, en los daarvan had ik ook heel veel tegen God te zeggen. Ik wist dat Hij geïnteresseerd was in alles, letterlijk alles wat ik vertelde.’

De mooiste gebedenboeken

[table id=2 /]

De mooiste boeken over het gebed:

[table id=3 /]

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken