Menu

None

De mooiste zomerboeken van… Nico de Waal

Barcelona, Spain - June 28: decor of the door of Sagrada Familia on June 28, 2017 in Barcelona, Spain. This impressive cathedral was designed by Antoni Gaudi.
nico de waal hemelse modder

Deze zomer delen de uitgevers van KokBoekencentrum hun favoriete zomerboeken. Vandaag Nico de Waal, uitgeefdirecteur KokBoekencentrum. Zelf actief op het domein theologie en liedbundels. Hij gaat binnenkort met pensioen.


N°1 Els van Swol, Mythe, mysterie, mystiek. Dr. Hendrik Vreekamp (1943 – 2016)

Het verschijnen van Mythe, mysterie, mystiek brengt mij direct weer terug bij het tragische ongeluk waarbij Henk overleed. De krachtige, grote man die gevoelig was voor de duiding van de dingen, werd ons ineens ontnomen. Niet lang daarna bleek Marjo ernstig ziek en is ook overleden. Goed dat Els van Swol deze opmerkelijke en eigenzinnige theoloog weer in ons wakker maakt. Henk komt aan het woord en in beeld door uitgebreide citaten en toelichtingen. Hij komt zelf aan het woord door de opname van zijn laatst gehouden preek op 28 februari 2016. Wie hem gekend heeft, hoort wat hij zegt.


hernhutters in beweging

N°2 Hernhutters in beweging. 250 jaar Grote Kerkzaal Broedergemeente Zeist

Bescheidenheid tekent de Hernhutters. Liever bekend door hun daden, dan door aandachttrekkende woorden. Maar dat betekent niet dat deze internationale beweging kunnen vergeten. Dat zou een grove miskenning zijn van hun geschiedenis en hun internationale betekenis. De geschiedenis van deze beweging wordt onthuld vanuit een beschrijving van een markante plek: de kerkzaal in Zeist. Het fraaie uitgegeven boek Hernhutters in beweging is goed leesbaar geschreven. Lezen is een feest in deze zomertijd. Je zou zomaar een wandeling kunnen gaan maken op deze mooie plek.


weerklank

N°3 Weerklank. Instemmen met het Woord in Psalm en Lied. 6e druk

Liedbundels zijn evenzeer  theologische documenten als andere theologische boeken. Als er ergens ontwikkeling is in de gereformeerde gezindte (in ruime zin) is het de praktijk van het zingen van andere liederen dan Psalmen. De regelmatige herdrukken van liedbundels als Op Toonhoogte (HGJB), de (Gele) Zangbundel voor de gezinskampen van de Gereformeerde Gemeenten en Weerklank zijn de bewijzen daarvan. Met name de bundel Weerklank (helemaal gericht op gebruik in de kerkdienst) is een sprekend voorbeeld: inmiddels de 6e  druk. Daarnaast natuurlijk het voortgaand gebruik van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Het blijft (in de digitale tijd waarin wij leven) echt een papieren bundel te hebben. Lees een lied in zijn omgeving (welk soort lied) en overdenk de tekst. In de stilte, onder een boom, beschutting zoekend tegen de hete zon.


palestina en israel dijkstra

N°4 Meindert Dijkstra, Palestina en Israël. Een verzwegen geschiedenis

Soms zijn er van die boeken, de je de ogen openen voor wat je niet wist. Dat geldt voor Palestina en Israël. Het was voor mij een eye-opener om met mijn neus op de feiten gedrukt te worden, als het gaat om het 70 jarig bestaan van de staat Israël. Ik had weleens wat gelezen over de geschiedenis van Israël en bij een bezoek aan dat land waren er eigenlijk meer vragen gerezen dan er antwoorden waren, maar dit boek bracht mij verder. Misschien wordt het bestaan van het land nu wel bijzonderder als je dit allemaal ook gelezen hebt. Maar de problematiek van de bewoners wordt ook inzichtelijker. Spanning, miskenning, politiek, idealisme, geweld. Publiceren over Palestina en Israël leidt altijd tot een polemiek in Nederland. Dat verbaast mij weleens. Dit boek draagt m.i. bij aan de nuancering en is om die reden het lezen waard.


lezen en laten lezen arnold huijgen

N°5 Arnold Huijgen, Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel

De thematiek van Lezen en laten lezen is relevant: hoe lezen wij de bijbel? De auteur benadrukt dat het bronboek van het christendom (en voor het jodendom geldt dit voor het Eerste Testament) een gelovige houding vergt. Maakt je dat dan minder kritisch? Ja en nee. De auteur bedoelt dit niet als een argument om elke vraag te mijden. Bepaald niet. Maar hij vraagt terecht ruimte voor een respectvolle houding. Het probleem is natuurlijk dat daar dan weer de discussie over gaat. Maar het is een nuancerende bijdrage aan een moeilijke thema. Het boek verdiept je inzicht en stelt vragen aan jou, als lezer. Middelpunt zoekend in plaats van middelpuntvliedend. En dat is op zich al waardenvol voldoende om er even voor te gaan zitten. Theologie en geloof zijn ook voor anderen dan alleen (vak)theologen. Hier kom je de zomer wel mee door, mits je de concentratie kan opbrengen (of organiseren).  

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken