Menu

None

Dementie stelt mensen voor de kernvragen van het leven en geloof.

Marijke Laurense bespreekt vandaag (10 april 2019) in Trouw het boek Godvergeten van dementiedominee Tim van Iersel. Het boek krijgt maar liefst 5 sterren!

‘Dementie is een letterlijk ‘godvergeten’ ziekte. Omdat mensen met dementie zich veelal door God verlaten voelen en omdat ze door hun geheugenverlies vaak zelf God kwijt zijn geraakt. Toch gaat het maar zelden over God als er over dementie geschreven wordt.’


‘Godvergeten’ gaat over een probleem dat voorlopig alleen nog maar actueler zal worden. (…). Een doordacht, integer en vooral menswaardig boek.’

Tim van Iersel n.a.v. zijn boek:

“Ik heb misschien wel meer geleerd over God, over anderen, over mijzelf, van mensen met dementie dan ik ooit in boeken of van ‘hooggeleerden’ hebt geleerd. Dementiedominee zijn ervaar ik niet als een bepaald specialisme. Omgaan met mensen met dementie betekent voor mij het raken van het hart van het evangelie. Zij roepen mij op tot het vormen van een gemeenschap van gelijkwaardigheid, waarin ieder ertoe doet. Waarin we elkaar nodig hebben. Mensen met dementie hebben hun hart openstaan, laten je zien wat een mens in zijn diepste wezen is: tot liefde in staat. Dat blijf je, tot het einde toe.”

Godvergeten

Tim van Iersel - Godvergeten

In Godvergeten biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom spreekt dit boek over dementie én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn. Het gaat over de vraag naar waarom (waarom overkomt mij dit?), over loslaten, jezelf vergeten en vergeten worden, muziek en vooruitzien.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken