Menu

None

Een overdenking op kerstavond

Uitgelichte afb kerstavond

Deze overdenking op kerstavond komt uit het boek De schoenendoos van Francine Rivers.

Kerstavond

Omslag De schoenendoos

Op deze gezegende dag vieren we dat Jezus, mijn enige Zoon, naar de wereld kwam. De Messias is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij werd in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd. Vier feest, geliefden. Dit is de dag dat de menselijke geschiedenis voorgoed veranderd werd. De Redder, Christus de Heer, is gekomen. Alle hemelse legioenen barstten uit in jubelzang!

Ik plaatste mijn Zoon recht onder de neus van die sluwe vos Herodes, onder de rook van zijn paleis. En vlak bij de tempel die voor Mij is gebouwd. Toen Maria en Jozef met Jezus naar de tempel gingen om Hem te laten besnijden, hield Maria God Zelf in haar armen. De oude Simeon herkende de Messias, en de weduwe Anna ook. Beiden bejubelden en bevestigden zijn komst.

IK BEN was die dag in de tempel. Mijn Zoon heeft 33 jaar als een mens onder jullie gewoond. Hij werkte net zo hard als de arbeiders en weerstond iedere verzoeking die de boze op zijn pad bracht. Hij begrijpt de wereld vol verleidingen waar jij in leeft. Hij is blootgesteld aan alle beproevingen waar wij dagelijks mee te maken hebben, en weerstond ze. Hij begrijpt je zwakheid. Zelfs toen Hij in de tuin van Getsemané werd aangevallen door angst, bleef mijn Zoon trouw aan mijn wil door mijn plan te volbrengen om jou te redden van dood en hel. Jezus leefde het volmaakte, zondeloze leven, zodat Hij het volmaakte offer kon zijn dat de wet vereist. Hij stierf om jouw zonden te verzoenen en stond op uit de dood, zodat er voor jou eeuwig leven met Mij weggelegd is.

Na zijn opstanding trok Jezus enkele weken met zijn apostelen, discipelen en volgelingen op en sprak met hen, voordat Hij opvoer naar de hemel. Hij zei dat Hij terug zou keren. Dat zal dus gebeuren. Hij zei dat Hij een plaats voor jou in orde zou maken. Dat doet Hij dus. Alleen Ik weet de dag en het uur waarop Jezus op de wolken zal terugkeren. Maar dit zeg Ik je: de hele wereld zal Hem zien. Elke knie zal voor Hem buigen en belijden dat hij Heer is. Wees voorbereid, mijn geliefde.

Antwoord

Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen! Wat hebt U ons een fantastisch cadeau gegeven door uw Zoon naar de aarde te sturen om onder ons te wonen. Deze laatste Adam is gekomen om nieuw leven te brengen aan ieder die in Hem gelooft en op Hem zijn vertrouwen stelt. Halleluja, onze Redder is hier. Laten we dit Goede Nieuws met snelle haast vertellen aan alle mensen, want de Mensenzoon is gekomen en zal op een dag weerkomen. Laat ieder die oren heeft horen en verstaan.

Want als wij geloven dat ​Jezus​ gestorven en ​opgestaan​ is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in ​Jezus​ ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in ​Christus​ zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4:14-17

Vond u deze overdenking op kerstavond leuk om te lezen?

U kunt hier het e-book van De schoenendoos van Francine Rivers bekijken. Deze overdenking op kerstavond is een fragment uit dit boekje.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken