Menu

None

Een verrijking voor mantelzorgers en zorgprofessionals

Wat gebeurt er als je jarenlang in de ouderenzorg werkt in verschillende functies en je dan betrokken raakt in de mantelzorg voor je ouders? Dan kom je vele dilemma’s tegen. Anne Margriet Pot beschrijft twaalf van deze dilemma’s. Dit is een recensie van Carien Geertse over Zorgen van een mantelzorger.

Dit is een bijdrage n.a.v. Zorgen van een mantelzorger

Zorgen van een mantelzorger Anne Margriet Pot

Zorgen van een mantelzorger van Anne Margriet Pot is een persoonlijk en deskundig boek over de dagelijkse dilemma’s waarmee een mantelzorger te maken krijgt. De auteur geldt wereldwijd als een deskundige op het gebied van langdurige zorg en dementie. Toen haar eigen moeder dementie kreeg en haar vader een ernstig herseninfarct, werd zij op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte. Anne Margriet Pot neemt de lezer mee op haar zoektocht om ‘het goede’ te doen. De bespreking van elk dilemma is gekoppeld aan een actueel thema in de ouderenzorg.


Twaalf dilemma’s

Anne Margriet Pot heeft verstand van zaken, ze is een betrokken dochter en uit de beschrijvingen spreekt veel liefde en respect voor haar ouders. Hoewel soms op grote afstand (ze werkt een tijdje in Geneve) begeleidt ze, samen met haar broer en zus en vele zorgprofessionals, haar ouders in hun laatste jaren. Deze jaren spelen zich aanvankelijk in het ouderlijk huis en vervolgens in twee verschillende zorginstellingen af.

“Overzichtelijk beschrijft Pot 12 dilemma’s die ze tegenkomt.”

Overzichtelijk beschrijft Pot 12 dilemma’s die ze tegenkomt. Elk hoofdstuk beschrijft een dilemma. Startend vanuit een persoonlijk perspectief blikt ze in de beschrijving van het dilemma terug, maar kijkt ook met een professionele blik vooruit: wat zou beter kunnen?

Talloze dillemma’s en beslissingen

Zo hebben haar ouders op enig moment beiden zorg nodig en kunnen ze niet in hun eigen huis blijven. Gaat het echtpaar na meer dan 40 jaar huwelijk apart wonen (scheiden) omdat ze beiden andere zorg nodig hebben? Of gaan ze samen verhuizen naar een andere gemeente? Wie mag dit eigenlijk beslissen wanneer ouderen de gevolgen van zulke keuzes zelf niet meer overzien. Welke voorzieningen zijn er in een gemeente en heeft de gemeente geanticipeerd op haar ouder wordende burgers. Vragen te over. Wat te doen met een vader die groot belang hecht aan de bezoeken van de fysiotherapeut en een therapeut die deze bezoeken niet meer geïndiceerd vindt omdat er geen verbetering in het functioneren van vader te verwachten is? En wat doe je als het vertrouwen in een woonvoorziening waar je ouders wonen langzaam maar zeker afbrokkelt?

Naast deze grote vragen zijn er talloze kleinere beslissingen te nemen  – al was het maar welke dekbedhoezen er voor de nieuwe kamer van moeder besteld moeten worden of wat te doen met kostbare sieraden……….

Herkenbaar voor mantelzorgers

In het boekje staan herkenbare situaties voor iedereen die zelf mantelzorger is. Maar er komen  ook onderwerpen aan de orde waar nog niet zoveel aandacht voor is. Hoe kom je bijvoorbeeld met je broer en zus op één lijn ten aanzien van al die beslissingen?

“Niet alleen een verrijking voor mantelzorgers, maar juist ook voor zorgprofessionals.”

Wat nog wel het meest raakt is de zinsnede: “geen zorgprofessional heeft mij gedurende de zorg voor mijn ouders naar mijn dilemma’s gevraagd of er met mij over gesproken”. Dat alleen al is een hele goede reden om dit fijn geschreven boekje te lezen. Niet alleen een verrijking voor mantelzorgers, maar juist ook voor zorgprofessionals. Opdat de zorg voor ouderen blijft verbeteren!

Carien Geertse is werkzaam in de gezondheidszorg.

Meer actuele boeken voor zorgverleners:

Zorgen van een mantelzorger Anne Margriet Pot
met liefde zorgen Marije Vermaas
bijna elke dagboek voor zorgverleners Rolf Robbe

Meer lezen over Zorgen van een mantelzorger? Bekijk ook het filmpje van Anne Margriet Pot.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden