Menu

Premium

Gebed

Als je wilt weten waar in de Bijbel sprake is van bidden, kun je met een concordantie veel passages vinden waar de woorden ‘bidden’ en ‘gebed’ voorkomen. Maar een deel van de relevante teksten kom je zo niet op het spoor. Er zijn in de Bijbel veel meer passages waarin mensen zich in gebeden richten tot God. Alle passages waarin God door mensen aangesproken wordt (in de tweede persoon: ‘U’) zijn in feite gebeden. De redenen waarom mensen God aanspreken, verschillen. In veel bijbelse gebeden smeken ze God om hulp. Maar er zijn ook gebeden waarin ze hem juist loven of danken voor wat hij voor hen gedaan heeft. In een deel van de gebeden komen smeken en loven samen voor. Vooral in poëtische gebeden wisselen woorden die gesproken worden tot God (tweede persoon) en woorden die gesproken worden over God (derde persoon) elkaar soms af (bijv. 1 Sam. 2:2; Ps. 42-43; 56; 57; Jona 2). Ook zijn er passages die vooraf als ‘gebed’ aangeduid worden en die toch voor God (vrijwel) uitsluitend de derde persoon gebruiken (bijv. 1 Sam. 2:1-10; 2 Kron. 30:18-19). De grens tussen bidden tot God en spreken over God is dus niet altijd zo scherp.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken