Menu

None

Gefeliciteerd! Je bent ouderling of bezoekmedewerker.

Handboek ouderling

Gefeliciteerd! Je bent ouderling of bezoekmedewerker. Misschien kortgeleden geworden. Of al langer actief. Je hebt een mooie en belangrijke roeping: invulling geven aan het omzien naar elkaar. We noemen dat ‘pastoraat’. Je kunt op deze manier veel voor mensen betekenen. Als ouderling of bezoekmedewerker zul je heel wat mensen ontmoeten. Allemaal verschillend; ieder met een eigen levensgeschiedenis.

In de gesprekken zul je ook allerlei verhalen te horen krijgen. Hoe mooi is het wanneer anderen iets met je willen delen en je samen met hen mag bladeren in hun levensboek. Het vertrouwen dat daaruit spreekt maakt dergelijke bezoeken heel bijzonder. Misschien zie je er ook wel tegen op. Want hoe mooi het ook kan zijn, er zullen ongetwijfeld ook moeilijke situaties en ingewikkelde gesprekken op jouw weg komen. In het Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker willen we je op weg helpen. Allerlei activiteiten en situaties passeren de revue. We geven handvaten en richtingwijzers waar je mee geholpen bent.

We beginnen het boek met een aantal basisprincipes: Wat is pastoraat? Waarom doen we het? Hoe wordt er in de Bijbel over pastoraat gesproken? Maakt het verschil of je dit werk als ouderling doet of als bezoekmedewerker? We geven in dit hoofdstuk een aantal hoofdlijnen weer. Verderop in het handboek komt de meer praktische uitwerking aan de orde. Dan gaat het onder andere over de praktijk van het huisbezoek, het werken als team, het groothuisbezoek en nieuwe vormen van pastoraat.

Erica Hoebe-de Waard en Roelof de Wit


Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker

handboek voor de ouderling

Dit is het woord vooraf uit het Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker. Ouderling of bezoekmedewerker zijn in de kerk is bijzonder. In de kostbare ontmoetingen met mensen wordt het leven en het geloof in God gedeeld, evenals ongeloof en twijfel. Tijdens vergaderingen bouw je mee aan de toekomst van de gemeente, die soms hoopvol, soms zorgelijk is. Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.

Het Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker is verkrijgbaar als paperback en als e-book.


Bekijk ook:

Het uitgebreide overzicht boeken voor ambtsdragers.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken