Menu

None

Geloven, hopen en bovenal liefhebben

Geloven, hopen, en bovenal liefhebben. Deze begrippen staan centraal wanneer Noorloos het in zijn boek heeft over in de thema’s vruchtbaar Bijbelgebruik, vruchtbare vertolking, vruchtbare leiders en vruchtbare kerken. Voor het blad Veluwse Kerkbode schreef ds. L. Smelt deze recensie.


Dit is een bijdrage n.a.v. Vruchten van de bron

Vruchten van de Bron Noorloos

Christenen geloven dat het hun bestemming is vrucht te dragen voor God en mensen. Dit komt tot uiting in hun persoonlijke leven maar ook in het samen gemeentezijn. In dit boek werkt de auteur dat uit in de thema’s vruchtbaar bijbelgebruik, vruchtbare vertolking, vruchtbare leiders en vruchtbare kerken. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal.

Vruchten van de Bron is geschreven in aansluiting op Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron.

Met een voorwoord van dr. Arjan Plaisier, docent Spiritualiteit aan de Protestantste Theologische Universiteit.


Geen discipelschap zonder discipline

‘Geloven, hopen, en bovenal liefhebben’ is de ondertitel van dit smaakvol uitgegeven boek. Het is een vervolg op eerdere veelgelezen boektitels van Noorloos: Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron. Nogmaals doet hij in dit derde deel een energieke poging om het goud wat hij in zijn werkzame leven heeft ontdekt in het Woord van God, in de traditie van de kerk en bij het geven van vele workshops als toeruster door te geven aan ieder die een vruchtbaar christenleven wil leiden.

Zijn liefde voor de Bijbel en de kerk is merkbaar. Zijn passie om kerkleiders meer inzicht te geven in de samenhang die er is tussen hun levensloop, theologie en gemeenteopbouw en daarop te leren reflecteren spreekt boekdelen. In zijn zoeken naar duiding van het virus van de secularisatie en naar een adequaat vaccin  laat hij zich terecht helpen door het boek van dr. Wim Dekker, Marginaal en Missionair. Noorloos wijdt ons in in de thema’s vruchtbaar Bijbelgebruik, vruchtbare vertolking, vruchtbare leiders en vruchtbare kerken. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de Bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal. Wee ons als we ons te weinig laten inspireren, corrigeren en toerusten. Gebrek aan tijd is gebrek aan prioriteit! Geen discipelschap zonder discipline (p.97).

Kortom: Een praktisch en gepassioneerd boek geschikt om cadeau te doen aan hen die graag meer vrucht willen dragen in verbondenheid met Christus die de Wijnstok is.

Ds. L. Smelt is als voorganger verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen en is auteur van het boekje Van kracht tot kracht

Meer actuele boeken uit de Bron-reeks:

Vruchten van de Bron Noorloos
leven uit de bron Noorloos
Groeien bij de bron Noorloos

Meer lezen over Vruchten van de BronLees de recensie van Nico Belo of lees de samenvatting van de bijdrage van Marco Batenburg bij de presentatie van het boek. Marius Noorloos zelf gaf antwoord.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken