Menu

None

Gesprekshandleiding bij het boek Gewone Catechismus

Het boek Gewone Catechismus is een alledaagse ‘leerboek’. Catechismus stellen mensen in staat om het christelijk geloof eigen te maken, door middel van vragen en antwoorden. Geloven leer je door vragen te stellen. Antwoorden helpen je de geloofsinhoud eigen te maken. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Dit vraagt om een innerlijke betrokkenheid en actief reflecteren. Vervolgens ga je hierover gezamenlijk in gesprek. Geloven leer je door de dialoog van vraag en antwoord aan te gaan.

Om hierbij te helpen, is er bij Gewone Catechismus een gratis digitale handleiding verschenen. Deze handleiding kan gezien worden als een uitgestoken hand, een hulpmiddel om actief met de 100 vragen en antwoorden uit het leerboek aan de slag te gaan. Het geeft een praktisch programma om het boek bijvoorbeeld in catechisatiegroep, vereniging of kring gezamenlijk te bespreken.

In de handleiding is een planning opgesteld, met een voor elke week een thema uit Gewone catechismus. Per week wordt er elke dag een vraag uitgelicht, waar eerst individueel op gereflecteerd kan worden. Vervolgens kunnen deze vragen in groepsverband besproken worden. Het geloven met zowel je handen, je hart en je hoofd leer je het best in het samenzijn met anderen, en deze handleiding kan daarbij helpen.

De handleiding kan hier worden gedownload.

 

Gerelateerde titels:

gewone catechismus theo plezier 101 dagen bij gewone catechismus gewone catechismus

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken