Menu

Basis

Groene doorgeefbijbel

De Amsterdamse Keizersgrachtkerk is een van de inmiddels vele ‘Groene Kerken’ in ons land. Toen het Bijbelgenootschap eind 2016 een Groene Bijbel uitbracht en even later gratis weggaf vanwege een fout bij de drukkerij, tikte de gemeente er meteen eentje op de kop. En deze bijbel gaat rond onder de gemeenteleden.

In de Groene Bijbel zijn groene markeringen aangebracht bij bijbelteksten die gaan over de zorg van God voor de schepping of waarin de natuur wordt gebruikt als beeldspraak. Verder staat hij vol met verdiepende artikelen en interviews over duurzaamheid, natuur en milieu.

Deze bijbeluitgave gaat nu al een tijdlang rond onder regelmatige kerkbezoekers, vergezeld van een schriftje. Iemand neemt hem mee naar huis, leest er een tijdje in, schrijft zijn ervaringen in het schriftje en geeft de bijbel weer aan een ander. Wie het schriftje doorbladert, krijgt een mooi inkijkje in wat de lezers bij het lezen heeft geraakt.

ONTROERD

Een lezer schrijft: ‘De verhalen in de Groene Bijbel van mensen, die een weg zoeken om hun leven milieuvriendelijker te leiden, werken inspirerend. Het werken aan “heelheid van de schepping” is nu veel concreter geworden.’

Het Zonnelied van Franciscus wordt genoemd als zeer inspirerend, net als interviews met mensen die vertellen over duurzame landbouw.

‘Anselm Grün laat in zijn beschrijvingen van de kerkelijke feesten zien hoe religie nauw verwant is met de natuur en de landbouw. Met een hele andere en nieuwe kijk beleef ik nu de feesten.’

Meer dan eens schrijven mensen door de teksten verbinding te voelen met de Aarde en met alles wat leeft, en ‘zelfs soms ontroerd’ te zijn door wat ze tegenkomen: de prachtige beeldspraak rond bomen in het Oude Testament, de vele vergelijkingen die Jezus maakt met de landbouw. ‘De oude teksten en citaten geven aan dat men al eeuwenlang met de natuur bezig is. Dit inspireert mij om mijn keuzes voor een betere groene wereld te blijven maken.’

HOOP IN DE WOESTIJN

Verbinding, het gevoel onlosmakelijk deel van een geheel te zijn, is voor mensen ook iets noodzakelijks: ‘Zodra we ons verbonden voelen met de Schepping, zullen we hier ook zorgvuldig mee omgaan.’ En waar Jesaja (41:18) schrijft: ‘Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen, en bronnen in de valleien … uit dorre grond borrelt water op’ noteert iemand enthousiast: ‘Als we dus helemaal verwoestijnen is er toch nog hoop!’

Janne van den Akker is onderzoeker en docent aan de Aeres Hogeschool Dronten, vaste bezoeker van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam en lid van de ‘Klimaat-en-geloofgroep’ van deze gemeente.

‘Ik ben ontroerd door het vers in Deuteronomium 22:6 over het vogelnest: je mag wel de eieren en de jonkies opeten, maar de moedervogel moet je in leven laten.’

‘Op zoek naar de groene bijbelteksten stuitte ik soms op voor mij totaal onbekende gedeeltes. Zo kwam ik in het boek Daniël terecht, waarin Daniël en zijn vrienden tien dagen lang alleen groenten eten en er daarna geweldig gezond uitzien… en zoals dat dan gaat, bleef ik maar lezen, want dat is toch wel een spannend boek, Daniël.’

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken