Menu

None

Het is net alsof je het verhaal persoonlijk beleeft – door André F. Troost

André TroostHet heeft even geduurd…
Al toen ik in 1972 jeugdwerkpredikant werd, leek het mij een mooi idee: ooit een kinderbijbel te schrijven. Anno 2011, na bijna veertig jaar predikantschap, is het zover: Alle mensen is verschenen!
In dit boek worden 124 bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel naverteld. Waarom staan niet alle verhalen uit de Bijbel in dit boek? Omdat dit boek dan bijna net zo dik als de Bijbel was geworden en dat was niet de bedoeling. Wel kun je zeggen dat je zo ongeveer weet waar het in de Bijbel over gaat als je de verhalen van dit boek gelezen hebt.
Vrij uniek voor dit bijbelverhalenboek is dat elk verhaal één bepaalde persoon als centrale figuur voor de vertelling aanwijst. Vandaar ook de titel van het boek: Alle mensen. Kinderen vinden het spannend het verhaal te horen vanuit de belevingswereld van de persoon over wie het gaat. Zo ervaren ze nog beter de bijbehorende emoties. Zelf vind ik dat trouwens ook boeiend. Het is net alsof je het verhaal persoonlijk beleeft. Ook met het oog daarop vertel ik elk verhaal in de tegenwoordige tijd iets dat lang niet in alle kinderbijbels gebeurt. Soms schrijf ik over een bepaalde persoon, soms vanuit de belevingswereld van degene om wie het gaat. Ik heb bewust gekozen voor enige afwisseling.
Jezus
Over één persoon schrijf ik geen apart verhaal: Jezus. Hij is in mijn ogen niet alleen waarachtig mens, maar ook de Zoon van God, de Mensenzoon. In Hem komt God op een unieke wijze tot ons en om die reden wil ik Hem niet zomaar in het rijtje van alle mensen een plaats geven.
Het was niet mijn bedoeling de bijbelverhalen mooier, leuker, spannender of minder spannend te maken dan ze zijn. Ik deed mijn best de verhalen zo te vertellen dat je direct het verhaal uit de Bijbel herkent. In die zin is dit boek een echt bijbels verhalenboek.
Het is moeilijk te zeggen voor welke leeftijd ik schreef. Zij die er meer verstand van hebben dan ik, vinden dat de verhalen niet geschikt zijn voor peuters en kleuters. Kinderen vanaf tien jaar kunnen de verhalen goed begrijpen, al zal dat vast en zeker ook gelden voor sommige jongere kinderen.
Achtergronden
Dit boek vertelt niet alleen verhalen. Het wil ook iets vertellen over de achtergronden van de verhalen. Dat probeer ik te doen in de korte
inleiding bij elk verhaal. Die inleiding is niet een opstap naar het verhaal,
maar een middel tot het geven van extra informatie. Ik hoop dat de betekenis
van het verhaal ook doorklinkt in het korte gebed waarmee ik elk verhaal
afsluit. Juist zo’n kort gebed zou wel eens van groot belang kunnen zijn bij
het verwerken van het verhaal.
Met hart en ziel
Ik ben erg blij met de frisse en vrolijke illustraties van Willeke Brouwer. Ook zij heeft met hart en ziel aan dit boek gewerkt. Samen hebben we geprobeerd tekst en beeld optimaal op elkaar af te stemmen, zodat je op twee tegenover elkaar liggende pagina’s in één oogopslag kunt zien en lezen waar het verhaal over gaat. De uitgever, Arjen van Trigt, begeleidde vakkundig al onze activiteiten hartelijk dank!
Raadgevers
Bij het schrijven van dit bijbelverhalenboek ben ik enorm geholpen
door mijn vrouw en kinderen. Twee van onze dochters hebben me deskundig raad gegeven: drs. Ineke Dolfsma-Troost, die pedagoge is en bovendien een ruime onderwijservaring heeft, en dr. Gerdien Bertram-Troost, die
ontwikkelingspsychologe en godsdienstpedagoge is en een dissertatie schreef
over de geloofsontwikkeling van jongeren. Maar ook onze zoon Jan-Floor, onze
(jong overleden) Hanneke en jongste dochter Marjoke ben ik dankbaar: in hun
kinderjaren luisterden ook zij naar de bijbelverhalen die wij vertelden of
voorlazen. Zij allen hielden ons, met hun vragen en opmerkingen, goed bij de
les. Niet het minst ben ik mijn vrouw Henke dankbaar. Haar opmerkingen bij
mijn typoscript bleken uiterst waardevol te zijn. Geen wonder: langdurig gaf ze
leiding aan zondagsschoolklassen, kindernevendienstgroepen en kinderclubs.
Ook bedank ik de kinderen van diverse leeftijden die samen met hun
ouders de verhalen lazen en mij daarna vertelden wat ze ervan vonden en wat
eraan verbeterd moest worden: Renske, Lisa, Thijs, Ibe, Wim en Marian Bok;
Cees, Rebecca en Marjon Dekker; Claudy, Quinty en Inge Sonneveld; Nadieh, Ilse, Ies en Marian Schouten; Nena, Stan, Wes, Henk en Claudia Schreuders; Nick, Annika, Jan en Angela Schreuders; Ayse, Willem, Tijs, Youp, Anita en Johan Timmermans. Bedankt!
Ik hoop dat veel kinderen (en ouderen) dit boek mooi zullen vinden: kinderen en volwassenen uit allerlei kerken en kringen. Want of je nu katholiek bent of protestant, orthodox, evangelisch of baptist, blank of bruin, zwart of wit, de Bijbel is er, net als God zelf, voor alle mensen!
André Troost schreef eerder een blog op Theoblogie onder de titel Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Om deze blog te lezen, klik hier.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken