Menu

Basis

Hier houdt het op

Nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem de ander links.
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema Sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Matteüs 27, 35-38 en 45-46

(ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap, 2004)

Hier houdt het op.
Ik kijk om: de dood zit me op de hielen.
Ik kijk voor mij: geen leven mogelijk.
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Hier houdt het op.
Ik kijk om: een leger van wagens en paarden.
Ik kijk voor mij: water zo ver het oog reikt. Een wisse dood.
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Hier houdt het op.
Ik kijk om: een roeping die ik weigerde.
Ik probeerde U te ontlopen. Schuld.
Ik kijk voor mij: woeste golven, een kolkende zee.
Gooi mij maar overboord.
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Hier houdt het op.
Ik kijk om: ik zie het ineens.
Een leven als dochter-van, als vrouw-van.
Ik stik! Waar is ruimte voor míj?
Ik kijk voor mij: een leven op eigen benen,
maar God, hoe!? Ik durf niet!
Waar is mijn redding?
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Hier houdt het op.
Ik kijk om: een leven gegeven om het Koninkrijk te verkondigen.
Ze zijn ziende blind! Tot het uiterste ben ik gegaan,
maar ze willen er niet aan!
Ik kijk voor mij: veroordeeld als een moordenaar,
een crimineel. De dood.
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Hier houdt het op.
Ik kijk om: verkeerde beslissingen. Foute afslag genomen in mijn leven.
Ik heb er een potje van gemaakt. Schaamte. Dit kan ik nooit meer goed maken.
Ik kijk voor mij: vóór mij? Niets! Ik sta met mijn rug tegen de muur.
Ik zie geen uitweg meer.
God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Marga Haas is theologe en redactielid van Open Deur (www.margahaas.nl)

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken