Menu

None

Hoe de helse onvrijheid van vrouwen door Jezus radicaal werd omgebogen

‘Helse onvrijheid’, zo omschrijft Joël Boertjens het klimaat waarin de vrouw zich beweegt in het Nieuwe Testament. De komst van Jezus was voor vrouwen in Zijn tijd een radicaal omslagpunt. Dit vertelt de voorganger in deel 2 van deze videoserie op CIP.nl naar aanleiding van zijn boek Allen voor Eén – Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk. In deze aflevering benadrukt hij op welke radicaal andere manier Jezus met vrouwen omging.


Dit is een bijdrage n.a.v. Allen voor Eén

allen voor een joel boertjens

In zijn eerste boek ‘Allen voor Eén’ bepleit Joël Boertjens dat vrouwen meer ruimte krijgen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten. Zijn boek brengt verdieping in een discussie die steeds meer tot een daadwerkelijke koerswijziging leidt: meer vrouwen in leidinggevend functies. In veel kerken waarin de Bijbel autoriteit heeft als Gods Woord is er nog te weinig ruimte voor participatie van vrouwen in leiderschap. Hiermee mist de kerk unieke krachtige gaven die God ter beschikking heeft gesteld voor zijn missie.


Jezus had oog voor vrouwen, minderheden en verdrukten

Joël vertelt, zo staat op CIP.nl, hoe Jezus in zijn tijd niet alleen oog had voor vrouwen maar voor alle minderheden en verdrukten: “Ik moet ook aan de melaatsen denken in deze tijden van corona. Wanneer Jezus bijvoorbeeld een man aanraakt die daar eigenlijk niet eens om gevraagd heeft. Zo zie je dat ook bij vrouwen, hoe Hij ze erbij betrekt en eerherstel geeft: ‘Er is een plan met jou leven en je hebt iets heel moois te brengen.'”

Martha vs Maria

Maria stort zich aan de voeten van Jezus. Dit wordt vaak uitgelegd als een reden om goed je stille tijd te houden en aan de voeten van Jezus te zijn. Maar volgens Joël betekende het nog veel meer in die tijd: “Ik denk dat we niet genoeg voelen dat Maria daar rollen doorbreekt. Door je aan de voeten van een rabbi te werpen zei je in die tijd: ‘Ik wil Uw leerling zijn’. Dat is ook waarom Martha zo ontzettend verontwaardigd is. Maria doorbreekt de culturele regels. Ze doet dat niet om te provoceren, maar het is een verlangen vanuit haar hart. Het is enorm taboedoorbrekend wat Maria daar doet.””We hebben wat aan de vrouwen te danken!”

Leerlingen

Jezus’ discipelen zijn twaalf mannen. Waarom koos Jezus geen vrouwen uit? “We weten dat er in Jezus’ kielzog allemaal vrouwen waren die Hem volgden. Maar als je die twaalf mannen als uitgangspunt neemt voor het leiderschap in de kerk dan zal je op allemaal problemen stuiten. Hij selecteerde alleen mannen maar het waren ook alleen Joden en ze spraken Aramees. Het is wel een uitdaging om alleen Aramees sprekende Joden in het leiderschap van kerken te krijgen”, vertelt Joël.

“Wanneer Jezus aan het kruis hangt, kijkt Hij naar Johannes en daar is ook zijn moeder Maria. Dan verbindt Hij ze met elkaar. Juridisch gezien was het getuigenis van een vrouw niet rechtsgeldig. Ze werden soms als nog minder dan een slaaf gezien. Hoe niet-toevallig is het dan dat vrouwen als eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus? Dat God hen koos om als eerste het evangelie te verkondigen? Dit geeft de vrouwen later ook een bepaalde status in de christelijke gemeente waardoor ze taboes kunnen doorbreken. We hebben wat aan de vrouwen te danken!”

Meer lezen over Allen voor Eén? Lees ook de pagina over het boek met filmpjes, reacties op het boek en recensies.

Meer actuele boeken over leidinggeven in de kerk:

allen voor een joel boertjens
Ik wil u van harte dienen Nicolas Pouyet
Religieus Leiderschap in post-christelijk Nederland Eddy van der Borght, Leon van den Broeke

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken