Menu

None

Jonge christenen over geloof, hoop en inspiratie

Cigden Yuskel (1989) is een Nederlands-Turkse fotograaf in Nederland en werkt voornamelijk aan opdrachten voor de Volkskrant.

In 2015 maakte Yuskel de fotoserie: No Longer Without You, waarin ze vijftien leden van de moslimgemeenschap in Nederland fotografeerde. Deze mensen waren in confrontaties met hun gemeenschap of familieleden terechtgekomen, met het oog op onderwerpen als seksualiteit, religie en zelfbekrachtiging. Deze fotoserie resulteerde in een openbare tentoonstelling in vijftig tramstations door Amsterdam.

In 2016 deed Yuskel een reeks portretten van Syrische vluchtelingkinderen die in de textiel- en schoenfabrieken werken. Deze reeks heeft haar de prestigieuze Canon Silver Camera Award opgeleverd.

Momenteel heeft Yuskel een nieuwe tentoonstelling in het Bijbelse museum waar twintig jonge christenen vertellen hoe de Bijbel op kantelpunten in hun leven van belang is geweest.

In het Bijbels Museum is sinds kort de tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal‘ te zien (anderhalve week terug kon u er al over lezen). Een kleine twintig jonge christenen vertellen in die tentoonstelling hoe de Bijbel op kantelpunten in hun leven van belang is geweest. Voormalig Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman maakte er het boek met dezelfde naam, ‘Dit is mijn verhaal‘, bij. Fotograaf Cigdem Yuksel portretteerde de jongeren, die foto’s zijn ook in het boek opgenomen. – Trouw

Ieder leven is een verhaal

Hoe vergeef je je vader die je na de scheiding van je ouders acht jaar niet hebt gezien? Waar kies je voor als je in het buitenland wilt studeren én je, je moeder na een lang ziekbed niet alleen thuis wilt achterlaten? Hoe zorg je dat je zo stevig in je schoenen staat dat je niet meer gepest wordt? Durf je te kiezen voor je droom – werken als acteur, met een onzeker bestaan – of houd je vast aan de zekerheid van een vaste baan die je eigenlijk niet boeit? Durf je uit te komen voor wie je bent, ook als dat veel moed vraagt of zelfs doodeng is? Wat doe je als je terug naar Kameroen wilt omdat het leven in Nederland zonder werk, zonder huis en zonder geld te zwaar is, maar je moeder je opdraagt om te blijven waar je bent omdat ze alles op jouw toekomst in Nederland heeft gezet?

Anil, Cecile, Chantal, Dave, Franck, Grigor, Ihab, Joenoes, Kristi, Mateusz, Maya, Mikal, Nineke, Noud, Refelinio, Tariana, Thirza, Wai Wai; de afgelopen maanden mocht ik hen allemaal persoonlijk ontmoeten. Deze jonge mensen tussen de 18 en 30 hebben mij enorm geraakt. Met hun openheid, reflectief vermogen en levenswijsheid. Bovengenoemde vragen zijn uit hun levens gegrepen. Deze jongvolwassenen staan op de stevige basis van hun christelijke geloof, dat bij ieder van hen een andere vorm heeft. Ze waren bereid hun verhalen te delen en spraken vrij over wat hen drijft, wat ze belangrijk vinden en over de cruciale gebeurtenis uit hun leven.

Een life changing moment, een onwaarschijnlijk klein voorval dat hen heeft beziggehouden of een periode die bepalend was voor hun verdere leven. Ze vertellen hun eigen verhaal aan de hand van Bijbelverhalen waaraan zij kracht hebben ontleend of waaruit zij inspiratie hebben geput. Want ieder van hen is in staat geweest die (levens)ervaring te benutten voor verandering, transformatie.

De verhalenvertellers representeren het hedendaagse christendom in Nederland. Zij gaan naar de kerk in verschillende gemeenten binnen één van de drie christelijke stromingen; protestants, katholiek of oosters-orthodox. De manier waarop de kerk een rol speelt, verschilt per persoon.

‘Het leven als verhaal zien is niet een knop die je omzet, maar een voortdurend proces waarbij steeds weer iets wordt onthuld over de koers van je leven. Bij iedere gebeurtenis die jou ontregeld of in de war brengt, zou je jezelf de vraag kunnen stellen: Waar is de balans verstoord? Wat wil zich openbaren? (..) Wat wil dit me zeggen? Kijk naar je levensverhaal, en met name daar waar het schuurt, alsof het symbolische compositie is, en verborgen betekenissen gaan zich als schatten openbaren.’  – Mieke Bouma

Dit laatste is precies wat zich in Dit is mijn verhaal‘ voltrekt. Zowel de verhalen als losse verzen uit het Oude als Nieuwe Testament staan scherp op het netvlies van de achttien verhalenvertellers.

Met Dit is mijn verhaal‘ wilt het Bijbels Museum een eigentijds beeld schetsen van wat het kan betekenen om vandaag de dag jong en christen te zijn. Om op dagelijkse basis te leven met krachtige oude verhalen, die in deze tijd niet meer bij iedereen bekend zijn. Wij hopen dat de universele verhalen een breed publiek zullen raken. Dat er herkenning is, en dat er tegelijkertijd nieuwe invalshoeken en werelden voor ons opengaan. Dat de verhalen kijkjes in nieuwe keukens bieden, waardoor het makkelijker wordt om nieuwe verbindingen te zien en te leggen. Verbindingen tussen onze levensverhalen en die van ‘de ander’, wat onze overtuiging of religie ook is. Bij alles wat geldt dat het durven stellen van vragen – zoals ‘Wat heeft deze gebeurtenis over mijn leven te zeggen?’ – ons verder kan brengen dan het geven van de antwoorden. Een open houding ten opzichte van wat ons leven overkomt, is van groot belang in onze maatschappij waarin mensen met allerlei verschillende achtergronden samenleven.

Dit is mijn verhaal

Dit is mijn verhaal

Dit is mijn verhaal’ is een prachtig fotoboek dat een goed beeld geeft van het christendom in de 21e eeuw. Theoloog Janneke Stegeman gaat in gesprek met 18 jonge christenen uit verschillende stromingen, topfotograaf Cigdem Yuksel maakt prachtige portretten van hen. Aan de hand van een Bijbelverhaal vertellen Ihab, Joenoes, Thirza, Cecile en anderen over een kantelpunt in hun leven. Verhalen vol hoop en inspiratie, geloof en twijfel, traditie en moderniteit. Dit is het boek bij de gelijknamige expositie van het Bijbels Museum over jonge christenen, met foto’s, korte audiodocumentaires en video’s.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken