Menu

None

Van der Kooi: wat is liefde waard?

Onderstaand vindt u het artikel dat door prof. dr. Kees van der Kooi is geschreven voor het tijdschrift Kerk en Theologie. Het is gebaseerd op een lezing die Van der Kooi eerder heeft gehouden op een studiedag met als onderwerp ‘Wat is liefde waard? Over relaties, kerk en zegen.’   

Op donderdag 15 en vrijdag 16 november vindt de generale synode plaats, de belangrijkste besluitvormende vergadering in de kerk. Op de agenda staan onderwerpen zoals ‘het geloofsgesprek en bijbelgebruik’, ‘categoriaal pastoraat’ en ‘huwelijk en levensverbintenis’. Dit zijn onderwerpen die ook aan bod komen in Kerk en Theologie (juli 2018).

Dat het artikel in Kerk en Theologie is geplaatst, heeft ook te maken met de komende vergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland waar het (in)zegenen van huwelijken en andere levensverbintenissen op de agenda staat.

Naast dit artikel staan er in het nieuwste nummer van het tijdschrift nog twee andere artikelen over dit onderwerp. Dr. Leon van den Broeke laat zien hoe ons begrip van het burgerlijke huwelijk, de kerkelijke inzegening en de zegening van andere relaties dan een huwelijk tussen man en vrouw civielrechtelijk en kerkrechtelijk is ontstaan. Prof. dr. Heleen Zorgdrager beschrijft in haar artikel hoe relatievorming in Nederland de laatste decennia is veranderd en wat dat betekent voor de status en betekenis van het huwelijk in de protestantse theologie.  


Toonaangevend kwartaaltijdschrift

Kerk en Theologie is een tijdschrift voor de predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld. Van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek.

Primair onderwerp zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Ten tweede is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden