Menu

None

‘Dicht bij het licht’

Kerstnacht Protestantse Gemeente Bussum in samenwerking met GooiTV

“Al in de tijd van de eerste coronagolf heeft de Protestantse Gemeente Bussum (die uit drie wijken bestaat) een goede relatie opgebouwd met de regionale omroep GooiTV. Die heeft vanaf maart online kerkdiensten uit Bussum uitgezonden. Na de zomer was er de wil om te blijven samenwerken. Het lag voor de hand om ook met Kerst samen te werken.

Met verschillende groepen in de gemeente  – kinderkerk, tieners, de groep die normaal gesproken de kerstnacht voorbereidt, mensen van de werkgroep Eredienst – en met de pioniersplek hebben we een brainstorm gehouden. Uit de ideeën die daar op tafel kwamen, selecteerden we er een aantal die coronaproof en praktisch haalbaar waren.

Uiteindelijk wordt het een tv-uitzending van een uur op 24 december ’s avonds, die ook te zien is (en blijft) op het YouTubekanaal van de regionale omroep GooiTV. Alle onderdelen worden van tevoren opgenomen en GooiTV monteert het tot een geheel.

Basis is een korte kerstnachtviering in de Wilhelminakerk met gebeden, koorzang, lezing van het kerstevangelie, een korte overdenking, een zegen en een kerstgroet. Die duurt ongeveer een half uur.

Daartussen worden ‘inzetjes’ gemonteerd van andere activiteiten, die we in de week voor de kerstnacht organiseren:

Ten eerste een kerstlichtjeswandeltocht van de kinderen. Die lopen van de protestantse Wilhelminakerk naar de katholieke Mariakerk, waar een kerststal staat.

Zelf houd ik op de markt in Bussum mini-interviews met voorbijgangers. Ik wil mensen bijvoorbeeld vragen: Op welke manier is deze tijd duister voor u? Hoe lukt het u om dicht bij het licht te blijven?

De tieners doen ook mee – ik weet nog niet wat zij gaan doen. Ze regelen hun bijdrage helemaal zelfstandig.

Ik vind het waardevol dat het maatschappelijk nut van de kerkdienst wordt gezien door een organisatie als GooiTV en door anderen van buiten de kerk. De burgemeester bijvoorbeeld moedigt het ook aan. Hij ziet de waarde van de verbindende taal die wij spreken.

De taal van het geloof reikt verder dan een geloofsbelijdenis waar je je handtekening onder zet. We spreken vanuit waarden die universeel zijn en alle mensen aanspreken. Zo komen we ook een beetje onder de spanning van de ‘religiestress’ vandaan. We moeten het samen doen: kerk én samenleving. Deze situatie biedt echt missionaire kansen.

Hoe mensen met elkaar de verbinding blijven zoeken hier in Bussum en wat er allemaal gebeurt – ik sta er versteld van. Hoe mensen elkaar blijven opzoeken. Hoe de diaconie in de weer blijft. Niet aflatend. Men zakt niet weg. Binnen en vanuit de kerk gebeurt best veel.

Wees creatief! zou ik tegen mijn collega’s willen zeggen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Deze tijd roept ertoe op om creatief te zijn en ervoor te zorgen dat onze boodschap over het voetlicht blijft komen.”

Wielie Elhorst is predikant van de Wilhelminakerk in Bussum.

Hoe viert uw gemeente of parochie Kerst dit jaar? Alleen online? Verstild en meditatief? Vanuit welke vragen? Met welke boodschap?
Laat het ons weten.
PreekWijzer biedt u graag de gelegenheid om uw plan te delen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken