Menu

None

Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola

Vertrouw op je gevoel, dat is een advies dat veel gelovigen vreemd in de oren klinkt. Ons gevoel is onbetrouwbaar en onstabiel, zo hebben we vaak te horen gekregen. Beslissingen neem je toch op basis van je verstand? Emoties zijn rommelig en onduidelijk. Kortom gevoel is geen goede raadgever als het gaat om het nemen van beslissingen. Nikolaas Sintobin laat in dit handzame boekje zien dat die conclusie wel erg kort door de bocht is. Gevoel is een goede raadgever, mits op de juiste manier ingezet. Degene die daar alles van weet is Ignatius van Loyola, stichter van de orde van de Jezuïeten. Een Baskische edelman die door goed naar zijn gevoel te luisteren ontdekt waar zijn roeping ligt, niet bij het ridder-zijn maar als geestelijke en vervolgens als grondlegger van de sociëteit van Jezus. Gelukkig heeft Ignatius uitstekend opgeschreven hoe zijn weg is gegaan en gelukkig hebben wij een moderne Jezuïet tot onze beschikking die deze wijze woorden voor ons vertaalt naar onze tijd.

Onze gidsen op de reis

Ignatius staat in zijn leven op verschillende moment voor belangrijke keuzes, net zoals wij. In het boek worden keuzemomenten uit onze tijd, in de vorm van korte verhaaltjes, afgewisseld met een uitleg van het proces van onderscheiding. Het boek begint met een inleiding waarin Nikolaas Sintobin een inkijkje geeft in zijn eigen ontwikkeling.  Van een rationele student in de rechten naar een priester die heeft geleerd om in de stilte te luisteren naar zijn gevoel, naar zijn intuïtie. In de overtuiging dat daar God spreekt, dat daar de bouwstenen worden aangereikt om te kunnen onderscheiden hoe te leven. Ignatius en Nikolaas zijn onze gidsen op deze reis. De weg van onderscheiding is niet alleen voor christenen bedoeld, al helpt het wel als dat je levensovertuiging is, Sintobin nodigt nadrukkelijk ook niet christelijke lezers uit om de weg van de onderscheiding te gaan.

Onderscheiden – hard werken

Wat is onderscheiding? Dit is het antwoord in het boek: ‘Onderscheiden dat wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. Meer in het bijzonder gebeurt dit door aandacht te besteden aan wat zich afspeelt in de diepere lagen van je hart.’ De lezer die denkt dat het nu duidelijk is vergist zich. Onderscheiden is een proces met verschillende stappen waarbij zowel je hart, je verstand en je wil zijn betrokken. Onderscheiden, je gevoel volgen, betekent dus niet het eerste doen wat bij je opkomt, of doen wat goed voelt. Het is ook niet surfen op je emoties.  Je hart volgen is hard werken. Nikolaas Sintobin neemt de lezer vervolgens  mee in de verschillende stappen op de weg van onderscheiding, ze zijn makkelijk te volgen en uit te voeren in je eigen leven.

Handzaam en toegankelijk

‘Vertrouw op je gevoel’ is een handzaam boek geworden dat de lezer op een toegankelijk en makkelijke manier meeneemt in een manier van denken die al heel oud is. Daarmee is het echt een handleiding geworden die meteen bruikbaar is. Heb je als lezer een keuze te maken, zoek je naar verdieping als gelovige,  wil je bewuster leven? Je kunt meteen aan de slag met dit boek. Het is daarbij een realistisch boek, ook negatieve gevoelens worden benoemd en er wordt niet van uitgegaan dat alle lezers al vrome, volleerde christenen zijn, zo die al bestaan. Keuzes maken we allemaal, gelovigen proberen in die keuzes te zoeken naar Gods leiding. Onderscheiden helpt daarbij en opent ook de weg voor een dieper en bewuster leven. Een mooi citaat om dat mee te illustreren is het volgende:

‘Onderscheiden is geen techniek of een methode. Het is geen goocheltrucjes dat je even uit je mouw schudt. Het is een wijze van in het leven staan. Onderscheiden is een geschenk.. Onderscheidend leven kan je leren….. Onderscheiden vraagt te luisteren naar de stem die spreekt in je hart. Christenen geloven dat die stem de stem van God is. Ze wijst mensen, alle mensen, de weg naar het leven.’

Met ‘Vertrouw op je gevoel’ laat Nikolaas Sintobin opnieuw zien wat er in de schatkamer van de Ignatiaanse spiritualiteit te vinden is; een manier van geloven, denken en bidden die ons helpt om het leven voluit te leven, tot eer van God.

n.a.v. Vertrouw op je gevoel / Nikolaas Sintobin / als e-book en hardcover

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden