Menu

Premium

Kindermoment Eerbied en spot

Uit de bijbel

Hebreeën 9, 15-28

Lucas 23, 38-43

Het opschrift ‘Koning der Joden’ is aanleiding tot verschillende reacties: spot en erkenning. De soldaten spotten: kom van het kruis af als je bent wat daar staat. Het verschil tussen beide misdadigers die met Jezus aan het kruis hangen, komt tot uiting in wat ze zeggen. De een spot en neemt het koningschap van Jezus niet serieus, de ander laat merken dat hij eerbied heeft voor God. Hij erkent de verdiende straf van zichzelf en zijn medemisdadiger en ziet in dat zij beloond worden naar hun daden. Hij wil dus niet zijn oordeel ontlopen zoals de andere misdadiger. (verlos mij van het kruis). En hij begrijpt dat Jezus daar onschuldig aan het kruis hangt, dat hij niets onwettigs heeft gedaan. Ook verwijst hij naar het koningschap van de Messias, niet met spot maar met een belijdenis en een smeekbede: denk aan mij als u in uw rijk komt.

Het antwoord van Jezus is een plechtig ‘amen.’ Wat hij zegt is betrouwbaar: U (in het Grieks staat het u vooraan in de zin) verzeker ik dat u vandaag nog in het paradijs zult zijn.

Het woord paradijs is een leenwoord uit het Perzisch. Paradeisos betekent een door een omheining (muur) omgeven tuin of park. In deze betekenis komt het woord ‘pardes’ voor in het Oude Testament. In de synagoge kon het paradijs drie dingen betekenen: de hof van Eden, het paradijs der zielen (een soort tussentoestand voor de rechtvaardigen die gestorven waren) en het eschatologische paradijs, dat aan de zaligen na het eindgericht gegeven wordt. In onze tekst wordt het in de tweede betekenis gebruikt, vergelijkbaar met wat Paulus ‘het zijn in Christus’ noemt.

‘Vandaag’ wil zeggen: zodra de man gestorven is, verblijft hij bij Christus. ‘Met mij’ vraagt dus geloof. Ook in een ‘dode’ Jezus, want Jezus zal hem voorgaan.

In de brief aan de Hebreeën komen al eerder genoemde kernwoorden terug zoals bemiddelaar, verbond en bevrijding. Er wordt uitgegaan van twee verbonden het eerste ten tijde van Mozes tussen God en het volk en het tweede ten tijde van Jezus.

Met de kinderen

Dit kindermoment is het vijfde in een serie van zeven voor de zondagen van de Veertigdagentijd en Pasen. Deze serie sluit aan bij lezingen uit Lucas en uit Hebreeën.

Thema is ‘Anders dan verwacht’.

In de kerk krijgen we elke week bericht van Maaike. Haar vader krijgt een nieuwe baan en Maaike moet waarschijnlijk verhuizen. Dit zorgt voor allerlei nieuwe en onverwachte situaties.

Om dit project helemaal te kunnen uitvoeren is een projectposter nodig en de muziek van het projectlied. De poster hangt alle zondagen in de kerk. In de poster worden deurtjes uitgeknipt of uitgesneden op aangegeven plaatsen. De deurtjes staan aan het begin van het project allemaal open. Achter de luikjes is paars papier geplakt. De tekening is dus niet in zijn geheel zichtbaar. Dat zal pas gebeuren op Pasen, als alle luikjes dicht zijn. Die paarse vlakken symboliseren de tijd van inkeer en bezinning, de lijdenstijd. Elke zondag gaat er één luikje dicht, wanneer de kinderen terugkomen in de kerk. Langzamerhand komt de afbeelding tevoorschijn.

Posters en projectlied zijn te bestellen via www.kinderdienst.nl. Daar is ook een powerpoint te zien van het project.

In de kerk

Bemoediging

V = voorganger KvdZ = Kind van de zondag

V: We vinden hulp en steun bij de Heer

KvdZ:die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die eerbied heeft voor ieder mens,

en ons oproept respect te hebben voor elkaar

KvdZ:zodat we kunnen leren van elkaar

V: dwars door het donker, op weg naar het licht.

Gebed van de zondag

God,

wij bidden voor kinderen die gepest worden,

op school of thuis,

voor grote mensen die gepest worden op hun werk,

die er niet bij horen en zich alleen voelen.

Help ons elkaar niet in de steek te laten.

Amen

Voorganger

Voorganger heeft mobieltje mee en is druk aan het appen. Dan ziet hij/zij de kinderen in de kerk.

‘Ha kinderen, ik ben weer even aan het appen met Maaike. Ze appt nu vanuit de auto. Ze zijn op weg naar het nieuwe huis. Dat is heel ver rijden. Ze moeten nog langer in de auto dan dat deze dienst duurt! Ze zijn uitgezwaaid door de buren en vrienden en vriendinnen. Sommigen moesten huilen staat hier, en anderen deden net of het een feestje was. Maar er was er ook één die heel boos was op Maaike, omdat ze ging verhuizen. Maar daar kan ik toch niets aan doen? appt ze mij.

Nee dat is zo. Het is niet leuk als je ergens de schuld van krijgt, terwijl je niks gedaan hebt. Wie heeft er ook wel eens ergens onterecht de schuld van gekregen?

Weet je wat, daar maken we een foto van. Geven jullie mij maar eens de schuld ergens van. Boos kijken en naar mij wijzen. Oh, ik word er bijna bang van!

De voorganger maakt een foto of laat een foto maken door een gemeentelid.

En weer terug (na de kinderdienst)

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van inkeer, van je naar binnen keren. Daarom doen we steeds een luikje dicht. Bezinning betekent niet je verstoppen of afsluiten voor het donker, maar ruimte proberen te maken voor een nieuw begin. Door het luikje dicht te doen ontstaat er iets nieuws en zien we licht. In het projectlied zingen we elke week over dit nieuwe begin, dat we verwachten. Deze week horen we de twee misdadigers aan het kruis.

Spot (luik is open)

misdadiger 1

Kom van dat kruis af, als je bent wat daar staat.

Laat zien dat je deze straf, werkelijk te boven gaat.

Jij bent toch de koning, de zoon van God?

Eerbied (luik gaat dicht)

misdadiger 2

Hou je toch stil! Hou op met je gelach!

Deze man zegende, hoorde en zag.

Blijf bij mij Heer, want de dood is nabij.

Voorganger

Jezus zegt:

Lief mens, ik verhoor jouw wens;

Vandaag nog ben je vrij

Vandaag nog, ben jij in ’t paradijs, bij mij.

Hierna zingt de gemeente samen het projectlied.

Stil maar, mijn kind, en wacht,

er komt een einde aan deze nacht.

Huil maar niet. Ik zal er zijn

in al je angst, verdriet en pijn.

Redactie

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden