Menu

Premium

Kindermoment Voor of tegen

Uit de bijbel

Hebreeën 10, 1-10

Lucas 19, 22-44

Het verhaal over de intocht wordt ingeleid door een gelijkenis over een voornaam man die het koningschap in ontvangst gaat nemen. Hij ontmoet tegenstanders die hem niet willen. En zijn dienaren vraagt hij creativiteit en vertrouwen in het handelen met dat wat ze van hem krijgen. Twee doen hun best en vertrouwen de voorname man en de derde doet dat niet en laat merken dat hij geen enkel vertrouwen heeft in de nieuwe koning.

In dat licht staat de intocht van Jezus in Jeruzalem. De verwachting van de omstanders is groot. Nu gaat het gebeuren. Jezus wordt feestelijk binnengehaald in Jeruzalem. Het begint bij de Olijfberg. Als Jezus, gezeten op een ezel, dichtbij Jeruzalem is, begint een groep leerlingen de wonderdaden van Jezus te prijzen. Zo ontstaat vanuit een groep leerlingen een juichstemming die zich voortzet. Jezus krijgt een intocht als een koning: ‘gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer’, woorden uit de psalm 118. De Farizeeën protesteren en vragen Jezus zijn leerlingen tot de orde te roepen. Maar hij zegt dat de juichkreet niet te stuiten is. Hetzelfde volk dat nu juicht, zal later de kreet ‘kruisigt hem’ overnemen.

Bij het zien van Jeruzalem wordt Jezus door verdriet overmand. De laatste beslissende dag voor het heil. Maar helaas weten de inwoners van Jeruzalem niet wat hun vrede brengt. Hij ziet de belegering van de stad voor zich met alle gruweldaden die daarmee gepaard gaan. De aandacht van Lucas is vooral daarop gericht, niet op het verdere verloop van de intocht zelf. Ook voor Jezus blijft de dreiging, ondanks het feit dat hij wordt binnengehaald als koning.

In de brief aan de Hebreeën wordt van Jezus gezegd dat niet de brandoffers het doel zijn maar dat hij niet voor niets mens is geworden. Hij is het volmaakte offer zodat er niet iedere keer geofferd hoeft te worden.

Met de kinderen

Dit kindermoment is het zesde in een serie van zeven voor de zondagen van de Veertigdagentijd en Pasen. Deze serie sluit aan bij lezingen uit Lucas en uit Hebreeën.

Thema is ‘Anders dan verwacht’.

In de kerk krijgen we elke week bericht van Maaike. Haar vader krijgt een nieuwe baan en Maaike moet waarschijnlijk verhuizen. Dit zorgt voor allerlei nieuwe en onverwachte situaties.

Om dit project helemaal te kunnen uitvoeren is een projectposter nodig en de muziek van het projectlied. De poster hangt alle zondagen in de kerk. In de poster worden deurtjes uitgeknipt of uitgesneden op aangegeven plaatsen. De deurtjes staan aan het begin van het project allemaal open. Achter de luikjes is paars papier geplakt. De tekening is dus niet in zijn geheel zichtbaar. Dat zal pas gebeuren op Pasen, als alle luikjes dicht zijn. Die paarse vlakken symboliseren de tijd van inkeer en bezinning, de lijdenstijd. Elke zondag gaat er één luikje dicht, wanneer de kinderen terugkomen in de kerk. Langzamerhand komt de afbeelding tevoorschijn.

Posters en projectlied zijn te bestellen via www.kinderdienst.nl. Daar is ook een powerpoint te zien van het project.

In de kerk

Bemoediging

V = voorganger KvdZ = Kind van de zondag

V: We vinden hulp en steun bij de Heer

KvdZ: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die Jezus heeft geroepen in zijn spoor van

liefde

KvdZ: zodat wij achter hem aan kunnen gaan.

V: Dwars door het donker, op weg naar het licht.

Gebed van de Zondag

God,

wij hebben zo snel onze mening klaar,

wij vinden meteen overal iets van,

we zijn heel erg tegen of juist heel enthousiast.

Help ons om goed na te denken

en open te zijn

en niet meteen iets te vinden.

Amen

Voorganger

Voorganger heeft mobieltje mee en is druk aan het appen. Dan ziet hij/zij de kinderen in de kerk.

‘Ha kinderen, ik ben weer even aan het appen met Maaike. Nou, ze is verhuisd hoor. Tsjonge jonge, wat vond ze dat spannend en eng en leuk en oneerlijk en…. nou ze vond er van alles van!
Het afscheid nemen was heel moeilijk, appt ze. In de auto heeft ze nog lang moeten huilen. Maar toen ze hun nieuwe straat binnen kwamen rijden, leek het wel feest! Er hingen vlaggen uit en aan hun nieuwe deur hing een poster met “Welkom” erop. De buren hadden voor koffie gezorgd. Het buurmeisje nam Maaike meteen mee om met andere buurkinderen op de trampoline te springen.

Laten wij een feest foto/selfie maken. Deel feesttoeters, serpentines en dergelijke uit.

De voorganger maakt (met selfie-stok) een foto of laat een foto maken door een gemeentelid.

En weer terug (na de kinderdienst)

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van inkeer, van je naar binnen keren. Daarom doen we steeds een luikje dicht. Bezinning betekent niet je verstoppen of afsluiten voor het donker, maar ruimte proberen te maken voor een nieuw begin. Door het luikje dicht te doen ontstaat er iets nieuws en zien we licht. In het projectlied zingen we elke week over dit nieuwe begin, dat we verwachten. Deze week is een toeschouwer van de intocht aan het woord, een tegenstander van Jezus.

Tegen (luik is open)

Tegenstander van Jezus, toeschouwer:

Hoor, wat ze zingen.

Kijk hoe ze hem omringen.

“Hosanna voor Jezus! Hij komt Jeruzalem binnen!

Juich met ons mee! Er gaat iets nieuws beginnen!”

Luister mensen! Het is die man uit Nazaret maar.

Hij op Davids troon? Dat is toch zeker niet waar?

Voor (luik gaat dicht)

Voorganger

Jezus, ik zie de tranen op jouw wangen.

Je wordt nu nog geprezen door de mensen,

maar straks laten ze je keihard vallen…

Hierna zingt de gemeente samen het projectlied.

Stil maar, mijn kind, en wacht,

er komt een einde aan deze nacht.

Huil maar niet. Ik zal er zijn

in al je angst, verdriet en pijn.

Redactie

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden