Menu

None

Leeskring voor predikanten over 'Christelijke dogmatiek' onder leiding van dr. Wim Dekker

Dr. Wim DekkerIn oktober verscheen het standaardwerk Christelijke dogmatiek van prof. dr. Gijsbert van den Brink en prof. dr. Kees van der Kooi, een eigentijdse geloofsverantwoording. Naar aanleiding van die publicatie organiseert de IZB/Areopagus een leeskring voor predikanten. Vijf middagen in de periode januari-mei 2013, onder leiding van dr. Wim Dekker.
In een toelichting op het programma zegt dr. Wim Dekker: ‘In het missionaire werk gaat het veel over de vraag hoe wij de boodschap kunnen communiceren met mensen die daar op allerlei manieren ver van af blijken te staan. Veel minder komt de vraag aan de orde wat wij zelf ten diepste geloven, of wij dat ook helder hebben, of we het enigszins persoonlijk verwerkt hebben, zodat we er met mond en hart beide over kunnen spreken. Nu de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi is verschenen, is er een goede aanleiding juist op de vraag wat wij zelf echt geloven dieper in te gaan. Het boek is intussen in de pers al op allerlei wijze geprezen. Deze goede wijn behoeft dus al geen krans meer. Zelf werd ik vooral getroffen door het feit, dat hier een klassiek orthodoxe dogmatiek wordt geboden, die tegelijk vervuld is van besef, dat geloven in onze cultuur bijzonder is geworden. Met enige voorzichtigheid zou ik daarom wel durven spreken van een missionaire dogmatiek.’
De leesgroep komt 5 keer bijeen, een middag per maand, in Nijkerk. ‘De focus zal dan steeds zijn: helpt deze dogmatiek ons zelf om het geloof te bewaren en te verwoorden in een tijd van aanvechting en relativereing en helpt deze dogmatiek ons met andersdenkenden te communiceren waarover het in het christelijk geloof werkelijk gaat?’
Van de deelnemers wordt gevraagd het boek zelf grondig te lezen en hun eigen vragen te formuleren. ook wordt verwacht dat de deelnemers alle vijf keren aanwezig zijn. Op deze basis wordt accreditering voor de Permanente Educatie (PKN) aangevraagd, waarbij uitgegaan wordt van 100 studieuren en 15 contacturen.
Data: 17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2013. ‘s Midddags van 13.00-16.00 uur
Locatie
: ‘De Kandelaar’ Meinsstraat 4a,  3862 AE Nijkerk (loopafstand van het station).
Kosten: € 50 voor 5 bijeenkomsten.
Maximum aantal deelnemers: 20.
Aanmelden: areopagus@izb.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden