Menu

None

Lukas: een andere vertaling

Het bekende verhaal, maar dan in een nieuw jasje: Huub Oosterhuis en Alex van Heusden schreven een nieuwe vertaling van het Evangelie van Lukas. Onder andere de literaire kenmerken lieten ze zoveel mogelijk in de tekst naar voren komen. Lees hier de recensie van ds L. Smelt uit de Veluwse Kerkbode over Het evangelie van Lukas.

Dit is een bijdrage n.a.v. Het evangelie van Lukas

Het evangelie van Lukas Huub Oosterhuis

Het evangelie van Lukas is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het speelt zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting, in de eerste dertig jaar van de gangbare jaartelling. Het is vermoedelijk geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo’n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest. Rondom dat Jeruzalem, stad en heiligdom, is het evangelie van Lukas opgebouwd in een indrukwekkend scenario, waarin het Heilige op een nieuwe wijze wordt gevonden.

Voor deze uitgave is de Griekse grondtekst met zijn eigen idioom en kenmerkende stijlfiguren zo adequaat mogelijk in het Nederlands vertaald. De insteek daarbij was om het eigene van de grondtekst, zoals literaire verbanden en elementen van herhaling, zoveel mogelijk te behouden en zichtbaar te maken.

Aan deze vertaling zijn verklarende aantekeningen toegevoegd. Niet alleen inzichten van de moderne bijbelwetenschap zijn in de aantekeningen verwerkt, ook oude rabbijnse en andere joodse bronnen komen aan het woord. De vertaling is bedoeld om voor te lezen. Vertaling en aantekeningen samen zijn uitermate geschikt voor studie, zowel individueel als in groepen.


Een vertaling van een dichter en een bijbelwetenschapper

Wie als niet-theoloog bij het Bijbellezen ook graag een andere vertaling in het Nederlands erbij neemt, kan wat betreft het Evangelie naar de beschrijving van Lukas in dit boek terecht. De vertalers zijn een dichter en bijbelwetenschapper. De vertaalprincipes komen voor een groot aantal overeen met die van de Statenvertaling. Het eigene van de Griekse grondtekst met zijn literaire verbanden en elementen van herhaling, worden zoveel mogelijk behouden.

Aan deze vertaling zijn verklarende aantekeningen toegevoegd. Dat Jezus in samenspel tussen het Sanhedrin en Pilatus om politieke redenen is vermoord komt daarin scherp tot uiting. Knap hoe in beknopte verwoordingen een tekst wordt toegelicht. Bijvoorbeeld bij Lk 24:8v: En zij werden zijn woorden  deelachtig. De herinnering leidt tot een begin van verstaan. Zij keerden om: Verstaan heeft ‘omkeer’ tot gevolg, Hebreeuws: tesjoeva; en omkeer leidt tot verkondiging.

Andere actuele boeken over Lucas:

Het evangelie van Lukas Huub Oosterhuis
het lukasevangelie onder de loep
Eten met Jezus

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden