Menu

None

Media-aandacht voor 'Lezen en laten lezen'

Lezen en laten lezen is sinds de publicatie van van de zomer veel in het nieuws geweest. Ook is Lezen en laten lezen genomineerd tot theologisch boek van het jaar. Hieronder kunt u een greep uit de recensies, artikelen en interviews met Arnold Huijgen vinden.

Huttinga in Trouw: Wel ja, gooi er maar weer eens een boek over de Bijbel tegenaan. Maar dit is fris, vlot, bloemrijk.

“Bij Huijgen krijgt de uitdrukking ‘Gods Woord’ weer iets fris, levends en hoopvols.”

Mart-Jan Paul in het Reformatorisch Dagblad: ‘Luisteren naar de Bijbel – maar dan niet eenzijdig’

“Tegen een al te verstandelijke benadering van de Bijbel biedt dit boek een goed tegenwicht. Het is terecht dat wij niet mogen heersen over de uitleg, maar vooral luisteraar moeten zijn.”

Hein Korving op Theoblogie: ‘Een vroom boek, een knap boek en een belangrijk boek.’

” … Al met al een boek dat dringt tot bezinning.”

Bert Loonstra in zijn Theologisch Logboek‘Er blijven allerlei vragen liggen waarvan we mijns inziens toch wel degelijk rekenschap moeten geven.’  Lees ook deel 2deel 3deel 4‘Huijgen leest Loonstra’‘Vraag aan Huijgen: de Bijbel en onze meningsverschillen’

“Zulke bijdragen hebben we broodnodig om de polarisatie te doorbreken.”

Piet de Vries op zijn webblog en het Hersteld Hervormd Kerkblad‘Ik hoop vurig dat de auteur terugkomt op inzichten die hij heeft ontvouwd.’

“Ik hoop vurig dat de auteur terugkomt op inzichten die hij heeft ontvouwt. Feitelijk reikt hij zelf de oplossing aan. Zonder enige reserve luisteren naar de Schrift als de stem van de levende God.”

Interview met Gerhard Wilts in het Nederlands Dagblad‘In gesprek met Arnold Huijgen: “De Bijbel is geen knuffelevangelie”

“God staat midden in de ruigheid van het leven. Dat te beseffen is belangrijk bij het lezen van de Bijbel, stelt Arnold Huijgen.”

Tjerk de Reus in het Friesch Dagblad‘Bijbellezen met de ziel als klankkast’

“Het pleidooi dat Huijgen in dit boek voert, is oer-protestants. Het gaat om het Woord en om het Woord alleen! We komen daarmee niet in kale soberheid terecht, maar juist in de weerbarstigheid en veelkleurigheid van het volle leven.”


Lezen en laten lezen

lezen-en-laten-lezen

Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God. De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf. Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken