Menu

None

Mijmeringen in Mokum

Was er geen andere manier mogelijk om ons te verlossen van onze schuld en zonden dan via Jezus aan het kruis? Deze vraag en andere vragen stelt kleinzoon Floris aan grootvader André F. Troost wanneer ze door Amsterdam wandelen. Voor het blad Veluwse Kerkbode schreef ds. L. Smelt deze recensie.


Dit is een bijdrage n.a.v. Als God een vraag is

Als-god-een-vraag-is

Als God een vraag is is een populair-theologisch boek waarin André F. Troost geloofsvragen stelt terwijl hij door Amsterdam wandelt. Hij wordt vergezeld door zijn kleinzoon Floris, een puber vol nieuwsgierige en kritische vragen over het geloof. Dit boek is de weerslag van hun gesprekken in Mokum. Doordrenkt van typisch Amsterdamse humor, maar soms ook bloedserieus. Alle grote thema’s waarmee André Troost zich al zijn leven lang bezighoudt, komen voorbij. Een boek voor mensen die zoeken naar een antwoord op vragen die cirkelen rond het grote Waarom. Dr. André F. Troost was predikant in diverse dorpen en steden in Nederland. Hij is auteur van meerdere boeken, zoals Morgen zal het Pasen zijn en Licht dat leven doet, en zijn liedteksten zijn in allerlei liedbundels opgenomen.


Een creatief boek

Dit is weer zo’n creatief boek van ds. Troost.  Hij vertelt heel levendig  en in mooie taal hoe hij met zijn vragen stellende kleinzoon Floris een toer maakt door Amsterdam (waar hij o.a. werkte als dominee) en allerlei Bijbelse en (kerk)historische wetenswaardigheden opdist. Troost is gezegend met zo’n nieuwsgierige en kritisch doordenkende puber kleinzoon! Het is een voorbeeldige stimulans om het gesprek tussen de verschillende generaties op gang te brengen en te houden.

Je krijgt soms de indruk dat God zelf meer een vraag dan een antwoord is.

‘Mijmeringen in Mokum’ is de ondertitel. Boeiend is het hoe de vragen en antwoorden van opa en kleinzoon met elkaar verstrengeld raken in dit boek. Bijvoorbeeld op p.89v waar een van  de grote vragen over God wordt besproken: was er geen andere manier mogelijk om  ons te verlossen van onze schuld en zonden dan via Jezus aan het kruis? Troost neemt het enerzijds op voor de orthodoxe leer en is anderzijds op basis van kritische geloofsvragen (van pubers en tijdgenoten, maar ook van zichzelf) op zoek naar -voor zijn logisch denkend verstand en boze gevoelens- bevredigender antwoorden. Je krijgt soms de indruk dat God  zelf meer een vraag dan een antwoord is. ‘Altijd en eeuwig diezelfde vraag’ (p.142) Je hoort hem vechten met God en er soms wel (bijvoorbeeld op p.192 en 208v) maar vaker niet (bijvoorbeeld p. 198vv) uitkomen.

Een eerlijk boek

Het is een eerlijk boek. Troost wil daarom liever vragen blijven stellen en betere antwoorden blijven zoeken. ‘Ik schaam me soms voor de titel ‘theoloog’. Prutser denk ik dan. Je hebt hooguit, dankzij Jezus, ergens de klok horen luiden, maar weet nog steeds niet waar de klepel hangt. Je bent en blijft een zoeker. En God? Een liefdevol geheim.’

Het is met gevoel voor humor, ernst en zelfspot geschreven.

Twee hele goede raadgevingen aan Floris hoor ik van opa Troost: Geef je over aan de inspirerende werking van  de Heilige Geest (p.159, 193) en laat je in dienst nemen van die God, Die je vraagt Hem te assisteren in Zijn strijd tegen het kwaad (p.214).  Dit boek lees je graag in een keer uit. Het is met gevoel voor humor, ernst en zelfspot geschreven. Een poging om de grote woorden van de kerk in kleine munt uit te delen aan de komende generaties. Een passend geschenk voor leergierige (belijdenis)catechisanten.

Ds. L. Smelt is als voorganger verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen en is auteur van het boekje Van kracht tot kracht. Wilt u meer van hem lezen? Lees zijn recensie over Exodus.

Meer actuele boeken van André F. Troost:

Als-god-een-vraag-is
licht dat leven doet
Morgen zal het Pasen zijn André F. Troost

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken