Menu

None

Naar Pinksteren: dag 12

Galaten 5:13-16
Laat je leiden door de Geest
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’
Onder de christenen aan wie Paulus deze brief schrijft, ging het er heel anders aan toe dan in Jeruzalem na de komst van de heilige Geest. Of de broeders en zusters nog wel eens met elkaar eten? Dat horen we niet. Wel dat zij zoveel ruzie met elkaar maken, dat zij elkaar aanvliegen en dreigen te verslinden. Een heel cynische variant van het samen eten in de eerste gemeente in Jeruzalem.
Misschien een plaatje dat ons bekend voorkomt. Wat kunnen we ertegen doen?
Paulus zegt: ‘Laat u leiden door de Geest!’ Door de Geest van Christus mag je staan in een ongekende vrijheid voor God. Maar vul die vrijheid samen en voor jezelf goed in. Volg het spoor van liefde en trouw dat Jezus uitzette met zijn weg en zijn offer. Volg niet het spoor van de gewone maatschappelijke trends. Die prikkelen je vooral toe te geven aan je eigen verlangens en ideeën.
Paulus noemt dat een vleselijke manier van leven oftewel geheel gericht op jezelf, je eigen belangen en begeerten. Wel menselijk, maar ook te menselijk in de zin van zondig. Paulus is heel concreet. Zonden op het terrein van seksualiteit, verslaving en ruziemaken maken heel veel relaties stuk. Vecht daar tegen! Bidden, niet bijten.
Want op dat spoor verlies je elkaar uit het oog.  Aan tafel en in de gemeente van God.
Bron: Drs. P.L. de Jong, 50x de Heilige Geest

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden