Menu

None

Naar Pinksteren: dag 8

De Geest is mededeelzaam
Voordat in het geschrift De Handelingen van de Apostelen verteld kan worden hoe Gods Geest vaardig wordt over de volgelingen van Jezus, lezen we in het voorafgaande, dat het getal van de twaalf leerlingen weer vol gemaakt wordt. Israël moet als twaalftal opgesteld zijn, moet klaar staan! Over verdeeldheid kan de Geest niet vaardig worden. Daarna horen we hoe men ‘eendrachtig volhardend in gebed’ bijeen is. Onze verteller Lukas spreekt dan van honderdentwintig mensen, Israël in verhevigde vorm.
Ook daarna is steeds sprake van een nadruk op de gezamenlijkheid: allen zijn bijeen… het hele huis is vol… de vurige tongen branden op ieder van hen… allen worden vervuld… mensen uit elk volk.
Elk mens, iedere enkeling leeft een eigen leven, haalt zijn eigen adem. Maar zoals ik mijn adem put uit de lucht die ons allen omvat, zo deelt ieder in die ene Geest. Die Geest verdeelt zich – zegt Lukas – over allen. Hij is middelpuntvliedend: hij gaat uit van Jeruzalem. Hij is gemeenschapzoekend: hij zoekt de grenzen van de aarde.
Bron: Sytze de Vries, Geestig-heden. Miniaturen over Gods adem

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden