Menu

Basis

Een naastenliefde app-groep

Hoe blijf je een hechte gemeenschap in coronatijd? Hoe blijf je met elkaar verbonden als je elkaar niet kunt zien? Mogelijk is de naastenliefde-app-groep een middel voor gemeenteleden om ook in deze tijd naar elkaar om te kijken.

In het leven van een kerkgemeenschap is de coronatijd er eentje van uitdagingen. Je komt maar in beperkte mate bij elkaar, de pastorale bezoeken zijn op afstand of telefonisch, vergaderingen zijn online of in kleinere groepen en op anderhalve meter afstand van elkaar.
Ook in de diensten is er misschien maar plaats voor een klein deel van de gemeente. Ouderen of gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid durven misschien niet in de kerk te komen.
Op langere termijn kan dit zomaar gevolgen hebben voor het kerkelijk leven. Komt iedereen weer naar de kerk als er een vaccin is? Of blijft er een tweedeling tussen jong en oud of kwetsbare mensen? Nu er zo veel online gevierd wordt, is het voor velen immers ook aantrekkelijk om de dienst thuis op de bank te volgen.

Acties via de app

Het is dus belangrijk om de onderlinge band tussen gemeenteleden te blijven voeden en een hechte gemeenschap te blijven vormen die het verlangen behoudt om kerk te zijn. In de Protestantse wijkgemeente De Drieklank (Marcuskerk en Kerk in Laak te Den Haag) zijn we daarom een naastenliefde-app-groep gestart.
Deze app is opgezet met twee doelen:
• Je kunt elkaar op een snelle manier op de hoogte brengen van het wel en wee van de gemeente en haar gemeenteleden.
• Je kunt met degenen die zich daarvoor willen inzetten, op een snelle manier een actie of activiteit organiseren waarbij je inspeelt op de behoefte van dat moment.
Zo hebben we als wijkgemeente via de naastenliefde-app een plantjesactie georganiseerd. Binnen de kortste keren waren er allerlei gemeenteleden in touw die andere gemeenteleden verrasten met een plantje en groet van de gemeente.
Het persoonlijke contact dat er was met mensen aan de voordeur, gaf veel gemeenteleden die nergens komen een hartverwarmend gevoel. Sommigen reageerden met: ‘Nu hoor ik er toch nog een beetje bij.’ Anderen zeiden: ‘Eindelijk zie ik weer mensen van de kerk.’
Wanneer we elkaar opzoeken, delen we iets van Christus zelf, zijn aanwezigheid en zijn kerk.

De pastorale taakgroep

De app wordt door een aantal gemeenteleden beheerd. Het is de kunst om selectief om te gaan met de berichten en gemeenteleden uit te dagen om niet te veel te appen en bij het doel van de app te blijven. Je kunt meedoen door je aan te melden bij de beheerder.
Ook is de naastenliefde-app-groep nauw verbonden met de pastorale taakgroep, zodat er belangrijke informatie kan worden uitgewisseld. Waar nodig kan de pastorale taakgroep gemeenteleden extra zorg en aandacht geven.
De naastenliefde-app-groep is natuurlijk niet het antwoord op alle vragen in coronatijd. Maar het is een middel dat bijdraagt aan het doel om een hechte gemeenschap te blijven die naar elkaar omziet zoals Christus dat van ons vraagt.

Jantine van Iersel-Veenhof is predikant van de protestantse wijkgemeente De Drieklank in Den Haag. Dit artikel verscheen eerder in Woord & Dienst, oktober 2020.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken