Menu

None

Nederlandse boeken in het Israëldebat

Nederlandse boeken in het Israëldebat

Dr. Steven Paas, auteur van Het Israëlisme en de plaats van Christus , stelde een actueel overzicht samen van Nederlandse boeken over Israël. U kunt het hieronder raadplegen.

Wie zicht wil krijgen op de nieuwe Israëlvisie in verband met de Kerk, die vanaf ongeveer 1960 steeds meer gangbaar is geworden bij velen in reformatorische en evangelische kring, heeft wel iets aan deze selectie van enkele Nederlandse titels:

Beek, A. van de, De kring om de Messias, Zoetermeer, Meinema, 2002

Boer, C. den, M. van Campen, J. van der Graaf (red.), Zicht op Israël. Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1963.

–––, Zicht op Israël 2. Voortgaande Reformatorische bezinning op de verhouding van Kerk en Israël in Bijbels perspectief, ’s-Gravenhage: Boekencentrum 1987.

–––, Zicht op Israël 3. Het Joodse volk en het verbond in het licht van de Heilige Schrift, de reformatorische traditie en het moderne Joodse en christelijke denken,’s Gravenhage: Boekencentrum, 1988.

––– , Gans Israël 2. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw II , Boekencentrum, 2016

Brons, Aart (red.), Hoezo Israël, gespreksstof voor bijbelkringen, Boekencentrum, 2016

Glashouwer, W.J.J., Waarom Israël?, Heerenveen: Royal Jongbloed, februari 2016 [eerst 2007].

Hertog, G.C. den, Gedeelde hoop: Israël en de kerk op de weg der verwachting, Apeldoorn: Willem de Zwijgerstichting, 2003.

Hoek, J. (red.), Profetisch licht: Toekomst voor Israël en de kerk, Heerenveen: Groen, 2013.

Jansen, J.G.B. (Hans), Christelijke theologie na Auschwitz: De geschiedenis van 2000 jaar kerkelijk antisemitisme, Amsterdam: Blaak, 1999 [first 1980-1985].

Loon, René van, Hoogtepunten in het Heilige Land. Bijbelstudies over plaatsen in Israël, Boekencentrum, 2019

Mulder, dr. M.C., Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30 – 10:21, Boekencentrum, 2016

Noordegraaf, A (red.), Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen, Boekencentrum, 2014

Ouweneel, Willem J., Het Israël van God: Ontwerp van een Israëltheologie Gideon, 2019.

Westerman, Edjan, De Messias leren, Israël en de volken – Gods weg nieuw leren lezen, Boekencentrum, 2015

Spoedig nadat de nieuwe theologische opvattingen over Israël en de Kerk zich aandienden, begonnen zij in publicaties bekritiseerd te worden. In de 21ste eeuw werden de geluiden tegen de gangbaar geworden Israëltheologie sterker. Hier volgt een selectie van Nederlandse titels:

Berge, Gied ten, Land van mensen: christenen, joden en moslims tussen confrontatie en dialoog, Nijmegen: Valkhof Pers, 2013.

Brueggeman, Walter, Uitverkoren volk?, Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict, Boekencentrum, 2017

Chacour, Elias, Zonen van Abraham, Heerenveen: Barnabas, 2009 [vert. van Blood Brothers: The Dramatic Story of a Palestinian Christian Working for Peace in Israel, Chosen Books, 2003].

Chapman, Colin, Wiens beloofde land?: De voortdurende crisis rond Israël en Palestina, Kampen: Kok, 2004 [vert. door Tineke Yűrűmez-Kroon van: Whose Promised Land, Israel or Palestine?, Oxford: Lion, 1992].

Dalrymple, Rob, Wie zijn familie van Jezus?: Een Bijbelse theologie van land en volk en een reactie op het christenzionisme, Bc-Bs, 2019 [vert. van These Brothers of Mine: A Biblical Theology of Land and Family and a Response to Christian Zionism, Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2015].

Delden, J.A. van, Israël is Gods volk, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1985.

Douma, Jochem, Christenen voor Israël?: Verantwoording van een politieke keus, Barneveld: De Vuurbaak, 2008.

Franschman, Anita, Slaaf van de angst: Autobiografische roman, Zwolle: Scholten, 2018.

Jong, Henk de, De Landbelofte: Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp, Baarn: Willem de Zwijgerstichting, 2011.

Katanacho, Yohanna, Het land van Christus: Een Palestijnse theologie van het Beloofde Land, Utrecht: Boekencentrum, 2019.

Maljaars, Abraham (Bram), Niet allen Israël: De verhouding tussen Kerk en Israël in het licht van de Heilige Schrift, Dordrecht: Van den Tol, 1976.

———, Heel Israël zal behouden worden: Een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vs.26, Soesterberg: Aspekt, 2015.

———, Het Getuigenis van Jezus: De sleutel tot het verstaan van de profetieën, Soest: Boekscout. 2018.

Mijnders, Meindert, Palestina en Israël, een verzwegen geschiedenis, Boekencentrum, 2018

Paas, Steven, Israëlvisies in beweging: Gevolgen voor kerk, geloof en theologie, Kampen: Brevier 2014.

———, Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk, Kampen: Brevier, 2015.

———, (red.), Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie, Utrecht/Soest: Boekencentrum & Boekscout, november 2017 [Auteurs:  Erik van Alten,  Gregory K. Beale, Colin Chapman, Bram Maljaars, Joost van Meggelen, Duane Alexander Miller, Steven Paas, Wido van Peursen, Theo Pleizier, Raymond Potgieter, Owen Palmer Robertson, Stephen Sizer, Jos Strengholt, Martin van Veelen].

Reitsma, Bernard, Wie is onze God?: Arabische christenen, Israël en de aard van God, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.

Reitsma, Bernard (red.), 12 artikelen over Israël, Boekencentrum, 2018

Strengholt, Jos en Steven Paas et al., Open Brief aan Nederlandse christenen over Israël [medeondertekend door Machiel A. van den Berg, Henk de Jong, Erwin van der Meer, Wubbo Wierenga, Jan Zwart], 4 september 2012. http://strengholt.blogspot.com/2012/09/open-brief-over-israel-aan-nederlandse.html

Veldhuis, Henri, De Muur is afgebroken: Het Israëlisch-Palestijnse conflict in het licht van christelijk geloof en internationaal recht, Kairos-Palestina Nederland/Vrienden van Sabeel Nederland, 2012 http://henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Muur_afgebroken/De_muur_is_afgebroken_met_Voetnoten.pdf

Verkuijl, J., en J.M. Snoek, Intern beraad in verband met de relatie tussen Kerk en Israël, Kampen: Kok, 1988.

Visser, Dirk, Komt Jezus snel terug?: Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen, Kampen: Brevier, 2017.

Wierenga, W., De schorre laatste bazuin: De theologie achter de romanserie ‘De laatste bazuin’, Barneveld: Woord en Wereld, 2011.

Met dank aan dr. Steven Paas die deze lijst samenstelde.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden