Menu

None

Nooit zonder Jezus

2021

‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’
Johannes 1:1

Ook dit jaar zal er geen dag zijn zonder God en zonder Jezus. De wereld was nooit zonder Jezus en zal nooit zonder Hem zijn. Daar is de evangelist Johannes diep van overtuigd. Want als het over Jezus Christus gaat daar is letterlijk geen begin of eind aan. Geen eind. Het verhaal van Jezus zal pas eindigen als Hij komt op de wolken van de hemel. Maar waar begon het eigenlijk? Begon de geschiedenis
van Jezus in Bethlehem? Of nog eerder in Nazareth bij Maria? Of nog eerder bij de profeten, die Jezus’ komst voorzegden?

Als Johannes erover nadenkt, wordt hij stil van aanbidding. Hij beseft dat er geen begin is. Jezus was er eigenlijk altijd al. In een oerbegin van alles. Toen God een begin maakte, was Hij er al. Als het Woord dat van God uitging, dat aan alles vooraf ging en dat zélf God was. Een wereld zonder Jezus is voor Johannes ondenkbaar. Dat is een heel bemoedigende gedachte. Het mag soms heel donker en eenzaam zijn in deze wereld, maar Jezus is er altijd. Laten we dat meteen aan het begin van dit jaar diep in ons hart sluiten. ‘Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij!’

Lezen: Johannes 1:1-5
Zingen: gezang 1

Uit: Doorgeven van ds. P.L. de Jong

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden